ISTAKNUTE VIJESTI

Fotografija iranskog predsjednika na kojoj drži svoju iskaznicu u kameru tijekom izbora u ožujku 2008. jasno pokazuje kako njegova obitelj ima židovske korijene.

Pogled na detalje dokumenta otkrivaju da je prethodno bio poznat kao "Sabourjian" što je židovski naziv za predioce tkanine.Kratka bilješka na kartici pokazuje kako je njegova obitelj promijenila ime u Ahmadinedžad kad su prešli na islam, što je bilo nakon njegova rođenja.

Sabourjiani tradicionalno dolaze iz Aradana, što je i Ahmadinedžadovo rodno mjesto, a naziv potječe od 'predilac iz Saboura", ime talitskog šala u Perziji. Ime je čak i na popisu "Rezervirana imena za iranske Židove" koji je sastavio Iransko ministarstvo unutarnjih poslova.

Sumnje u autentičnost iranskog predsjednika

Stručnjaci su sinoć slutili kako je Ahmadinedžadova "preglasna mržnja" prema židovima strategija kako bi prikrio svoju prošlost i židovsko podrijetlo.

Drugi analitičari situacije se pozivaju na pismo masona 33. stupnja Alberta Pikea, po kojem se već dugi niz godina planira jedan veći sukob između cionista i muslimana koji će otvoriti put prema trećem svjetskom ratu.

Pismo koje je navodno 1871. Albert Pike, vrhovni zapovjednik Škotskog obreda slobodnih zidara u Americi, poslao Giuseppeu Mazziniju, iluminatskom ‘revolucionaru’ u Italiji. Tvrdi se da je u tom pismu Pike detaljno objasnio pozadinu triju svjetskih ratova koje Iluminati planiraju pokrenuti kako bi ostvarili svoju globalnu diktaturu.

Ovo je rekao o trećem ratu, koji još treba doći:

"Treći svjetski rat mora biti potaknut iskorištavanjem različitosti, uzrokovanih «agenturom» «Iluminata», između političkih cionista i vođa islamskog svijeta. Rat treba biti vođen na takav način da se Islam (muslimanski arapski svijet) i politički Cionizam (država Izrael) međusobno unište. U međuvremenu, ostale će nacije, još jednom podijeljene po tom pitanju, biti prisiljene boriti se do točke potpune fizičke, moralne, duhovne i ekonomske iscrpljenosti……nahuškat ćemo nihiliste i ateiste; isprovocirat ćemo ogromnu socijalnu kataklizmu koja će u svojim strahotama narodima jasno pokazati učinak potpunog ateizma, izvor divljaštva i najkrvavijeg previranja.

Tada će širom svijeta građani, prinuđeni braniti se od revolucionarnih svjetskih manjina, istrijebiti te uništavače civilizacije, i gomile, razočarane Kršćanstvom, čiji će deistički duh od tog trenutka biti bez smjera i cilja, žudeći za idealom, ali ne znajući na što bi usmjerili svoje obožavanje, primit će istinsko svjetlo kroz univerzalnu objavu čistog Luciferovog nauka koji će napokon biti iznesen pred javnost. Ta će objava biti rezultat općeg reakcionarnog pokreta koji će uslijediti nakon uništenja i Kršćanstva i ateizma, oba istovremeno pobijeđena i iskorijenjena.", stoji u pismu.

>>LYNDON LAROUCHE: Cionisti navode Ameriku na Treći svjetski rat

>>Ahmadinedžad: Ne možemo dopustiti da se incident 11. rujna koristi kao izgovor za prolijevanje krvi nevinih ljudi

>>Ahmadinedžad: U slučaju napada imat ćemo planetaran odgovor

Obama i Ahmadinedžad u istoj pozi

Ono što u pismu piše je ono što je planirano – ekonomska i socijalna katastrofa u kojoj će se ljudi okomiti jedni na druge u njihovom umjetno izazvanom očaju i svaki će moral biti pokopan u masovnoj borbi za prividno preživljavanje.

>>Hrvatska predana ciljevima UN-a i ideji Novog svjetskog poretka


{linkr:related;keywords:ahmadinejad;limit:16;title:vezani+sadr%C3%85%C2%BEaj}