Arhiva članaka HRsvijet.netHomeopatija
je prirodna medicinska znanost koja ima jedinstvene prednosti pred ostalim načinima liječenja.

Predstavlja najbolji izbor za siguran način liječenja koji jača imunitet beba, djece i odraslih.

Homeopatija aktivira imuni sustav, te potiče prirodni kapacitet samoizlječenja i samoobranu organizma.

Za razliku od drugih načina liječenja, homeopatija nema štetnih nuspojava ni kontraindikacija jer koristi minimalne doze korisnih tvari (tvari u visokom stupnju razrjeđenja).

Osnovna načela homeopatije-načelo sličnosti, infinitezimalnosti i cjelovitosti vezuju se i uz pojam biološke podrške.


1.Načelo "slično se sličnim liječi" - "similia similibus curentur" 

ovo načelo se zasniva na činjenici da se bolest može liječiti supstancom koja je u stanju proizvesti simptome slične onima od kojih pati pacijent.

U homeopatskom se liječenju, kao i u imunoterapiji, došlo do saznanja da oni isti prirodni sastojci koji u velikim količinama uzrokuju skupinu simptoma, mogu upravo poboljšati stanje bolesnika ako se koriste u vrlo malim količinama (u homeopatskim razrjeđenjima, u mikro dozama).

To načelo "zakonitosti sličnoga" koristi se također u konvencionalnoj medicini kod cjepiva i liječenja alergija (senzibilizacija).

2.Načelo infinitezimalnosti

Ovo se načelo odnosi na minimalne doze suptance kojom se tretira tegoba.

Homeopatski pripravci nisu toksični niti imaju negativne popratne pojave, budući da medicinski aktivne tvari kod homeopatskih pripravaka dolaze u infinitezimalno visokim razrjeđenjima. 

3.Načelo cjelovitosti

Načelo cjelovitosti pretpostavlja da je svaka tegoba vidljiva manifestacija dublje ukorijenjenog poremećaja. Homeopatija shvaća bolest kao posljedicu poremećaja u samom tijelu; budući da tijelo posjeduje prirodnu obranu koju homeopatski lijekovi mogu stimulirati, da bi izliječila određenu bolest, homeopatija nužno ide do samog njezinog izvora.

Homeopatska terapija ne potiskuje simptome kojima se tijelo trudi uspostaviti prirodnu ravnotežu, nego tretira uzrok tegoba. Ona otkriva i primjenjuje supstance koje su istovjetne energiji tijela, stoga je potrebna minimalna razina vitalne energije kako bi tijelo uopće moglo reagirati na homeopatski tretman.

Nema kontraindikacija između homeopatskih pripravaka i tradicionalne (alopatske) medicine, stoga pacijent koji uzima npr. konvencionalni lijek protiv visokog krvnog tlaka može uzimati i homeopatski pripravak za, npr. prehladu-bez straha da će ometati djelovanje lijeka za krvni tlak. Homeopatski pripravci za različite tegobe mogu se po potrebi koristiti zajedno.

Homeopatija koristi prirodne sastojke najčešće biljnog, mineralnog i životinjskog podrijetla, a mogu se koristiti i supstance biološkog i mikrobiološkog podrijetla./proteka


{googleAds}<script type="text/javascript"><!--

google_ad_client = "pub-4856610173099525";

/* 300x250, HOSTAMO SL-TEX */

google_ad_slot = "8444226637";

google_ad_width = 300;

google_ad_height = 250;

//-->

</script>

<script type="text/javascript"

src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">

</script>{/googleAds}