Citirat ću rečenice koju je izrekao Mate Kapović prigodom predstavljanja svoje knjige u Splitu: ''U modernoj lingvistici jednostavno ne postoje 'loše riječi', 'lošiji oblici', 'lošija glagolska vremena'', … Takav govor o jeziku, osim što je neznanstven, ima svoju ideološku podlogu jer se na taj način promiče konzervativna politička ideologija koja na jezik preslikava podjele koje postoje u društvu.

Želim promovirati znanstveni pogled na jezik jer neznanstveni pogled na jezik dovodi do toga da se ljude uvjerava da 'ne poznaju svoj jezik', da 'ne govore dobro hrvatski' da 'nisu dobri Hrvati', što je opet lingvistički potpuno netočno. Znamo da svi izvorni govornici savršeno govore svojim jezikom. Mi nismo, kao što nam često prebacuju, protiv postojanja standarda općenito, nego jednostavno zagovaramo slobodniji odnos prema standardu. Da mi ne budemo sluge standarda, nego da nam standard nekako bude 'pomoćno sredstvo'.''

Prvo pitanje dr. Kapoviću glasi: Razlikujete li Vi znanost od ideologije jer u svojoj knjizi Vi se ne bavite znanošću nego ideologijom? Istina, filozofija se nekada bavila znanošću, ali danas ona nema ništa zajedničko sa njom jer je postala igra riječi i citiranje drugih mislilaca. Znanost je egzaktna. Međutim, danas je i znanost svedena na jednoumnu ideologiju, a posljedica toga je globalizam. Znanost se bavi konstrukcijom, a današnja filozofija ili ideologija se bavi dekonstrukcijom svega što je stvorio ljudski um kroz milenije. U njoj je ključan detalj umjesto cjeline, posebice u društvenim znanostima, a to se počelo osjećati također u egzaktnim znanostima, posebice u fizici i genetici. Gravitacija kao detalj i sama po sebi ne znači ništa, ali kao dio sile znači mnogo. Detalji umjesto cjeline su uzrok nevoljama današnje civilizacije.

Da se gospon Kapović više bavi ideologijom nego li znanošću pokazuje nam njegovo opiranje konzervatizmu, što nam nedvojbeno otkriva ljevičara ili neokomunistu kojem su uzori Staljin, Hitler, Mao Ze Tung, a po svemu sudeći i Tito, što je potvrdio svojom izjavom o Bleiburg-u. Dakle, radi se o jednoumnoj osobi koja bi cijeli svijet uvela u totalitarizam kulturno i ekonomski preko anarhije te mnogim pojedincima oduzela slobodu. Sve ovo nam pokazuje da takav čovjek ne može biti cjelovita, kreativna i duhovna osoba jer slobodu traži samo za sebe i svoje istomišljenike, a sve druge bi izveo pod streljački vod. Razlog podjelama su lažni antifašisti i neobrazovani neokomunisti. Žalosno je i sramotno da takve jednoumne osobe predaju na filozofskom fakultetu u Hrvatskoj. Druga Kapovića i njegovu družinu je davno trebalo lustrirati upravo zbog ideologijskog i jednoumnog pristupa hrvatskom jeziku i društvenim znanostima.

Drugo pitanje gosponu Kapoviću glasi: Razlikujete li Vi standardni jezik od kreativnog i žargonskog jezika? To ne razlikuju hrvatski znanstvenici pa se puku obraćaju na njihovom strukovnom žargonu umjesto na pučkom standardnom jeziku ako žele postati avangarda ove zajednice. To je razlika između demokratskog i jednoumnog ili komunističkog znanstvenika. I šatrovački govor je jezik, ali njega razumiju samo lopovi. U kreativnom jeziku se koriste različiti idiomi, dijalekti, simboli, metafora i tako redom, ali iz konteksta sve se može razumjeti ako smo iole kreativni. Svakom narodu treba standardni jezik umjesto više dijalekata ako želi biti jedinstven narod. U svakidašnjem govoru nitko nikome ne zabranjuje upotrebu materinskog jezika, dakle, dijalekta, ali standardni jezik omogućuje da se puk međusobno razumije.

Dekonstrukcijom jezika se bave oni koji ne poznaju lingvistiku jer pravi lingvist bi morao znati zašto danas imamo toliko arijskih ili semitskih jezika. Naime, izvorni jezik je bio jednoslogovan, a to su prve riječi koje izgovaraju bebe. Spajanjem dva takva sloga nastaje nova riječ. Tek pojavom suglasničkog pisanja riječi nastaje više jezika, a miješanjem sa semitskim jezicima dolazi do pogrešnog razumijevanja stvarnosti. Ono što je bilo muško u dosta slučajeva postaje žensko. Semitska pisma nisu imala sve arijske glasove, pa su ti glasovi zamjenjivani današnjim samoglasnicima ili drugim suglasnicima.

Kao primjer uzet ću riječ za sunce koja je izvorno bila HARA. Da je to istina pokazuje nam egipatski bog sunca RA jer semitski jezici nisu imali slovo za glas H. Božica Zemlje se zvala VAČA, što se na semitskim pismima pisalo ASA, AŠA, ATA ili ADA. Prvi hebrejski kralj se zvao ASA, a skandinavski bogovi nebesnici su se zvali AZI. AZ se zvalo prvo slovo u glagoljici, što nam pokazuje da je glagoljica nastala na semitskim prostorima. Ona je morala nastati od nekog starijeg pisma koje je imalo slova za glasove H, R, V i Č. Međutim, iz tog pisma je ispušten glas R kojeg je zamijenio glas B, što nam ukazuje na promjenu religije i pisma, dakle, jezika. Ta glagoljica je imala slova za sve hrvatske glasove u drukčijem redoslijedu. Ako poznamo semitska pisma, vidjet ćemo da je starije pismo imalo za prva četiri početna polusloga HA, RA, VA, ČA jer preko semitskog pisma glas H se pisao slovom A, glas R je zamjenio glas B, glas V je sačuvan, a glas Č se pisao slovom G.

Kako su Semiti čitali i pisali sa desna na lijevo, riječ VAČA je postala ČAVA. Dodavanjem sufiksa ČA i AN, koji je stao za riječ JANA, nastaju nove riječi ČAVAČA i ČAVANA. Ako ove dvije riječi napišemo bez slova V, dobivamo riječi ČAČA i ČANA. Ako pak riječ ČAVAN napišemo suglasnički na semitskom pismu dobivamo riječ ČUN koja se zbog nedostatka slova za glas Č koji je zamijenilo slovo S, dobivamo riječ SUN koja danas označava sunce i od koje su nastale riječi za muško dijete – SIN i SON u arijskim jezicima. Hrvati su riječi SUN dodali sufiks ACE, što je stalo za riječ VACA pa smo dobili hrvatsku riječ za SUNCE. Ovakvim pristupom lingvističkoj znanosti otkrivamo tajne lingvistike, a to je svrha znanosti, dakle, povezivanje detalja u cjelinu.

Na koncu preporučujem Vama, gospon Kapoviću, i svim jezičarima u Hrvatskoj da se pozabavite poviješću hrvatskog jezika jer ćete otkriti mnoge civilizacijske i znanstvene tajne. Upozoravam Vas da je ikavica nastala u Perziji jer tim jezikom su napisane vedske himne. Ekavicu su Hrvatima nametnuli semitski Grci, inače, izvorni Feničani jer su nepostojeće suglasnike zamjenjivali slovom E. Isto tako jekavicu je u Hercegovini, Dubrovniku i Crnoj Gori nametnula katolička Crkva a slovo J je označavalo naglasak u riječi ispred samoglasnika. Zaboravite vukovicu jer vukovica je razlog zašto smo danas jedan od najmanjih naroda u Europi mada smo prije kršćanstva bili najveći. Hrvati se vukovice moraju odreći ako žele sačuvati svoj hrvatski identitet.

Srećko Radović