Knjigozori

Vjerska i nacionalna pripadnost Crkve bosanske

Prikaz knjige: Dr. fra Leon Petrović, Kršćani bosanske crkve („Kr'stiani cr'kve bos'nske“) – Povijesna rasprava o problemu patarenstva ili bogumilstva u srednjovjekovnoj Bosni – Drugo izdanje, Svjetlo riječi/Ziral, Sarajevo/Mostar, 1999.

Dugovječnost hrvatskoga jezika u BiH

Prikaz knjige: Jezik Hrvata u Bosni i Hercegovini od Matije Divkovića do danas – Zbornik radova s Međunarodnog suradnog skupa održanog 23. ožujka 2012. u Zagrebu, urednik Jadranka Gvozdanović i dr., Sveučilište u Zagrebu – Hrvatski studiji, Zagreb, 2015.