U povodu Božića, kćer i otac, akademski slikari, Ana Marija Botteri i Josip Botteri Dini, od 7. do 31.prosinca izlažu na zajedničkoj izložbi Svetost tišine, u zagrebačkoj Galeriji Vladimir Filakovac.

Ana Marija je za ovu prigodu odabrala dvadeset i dva rada, u različitim tehnikama, no, najčešće akril na platnu, iz razdoblja od 1990. godine do danas (većinom iz zadnjih petnaestak godina slikanja), a otac je izabrao šesnaest djela iz svoga bogatog opusa ( ne zaboravimo kako je Botteri najpoznatiji i najcjenjeniji suvremeni hrvatski sakralni slikar),od 1996.godine, pa sve do najnovijih dana, također u raznim tehnikama, također većinom akrili na platnu.

O izvrsnim posebnostima sakralnog opusa Josipa Botterija Dinija nikada nije previše govoriti ni pisati, njegova su djela duboko osobno proživljena, slikar slika iz duše, na način koji je blizak čovjeku.

Sakralni opus Josipa Botterija Dinija iznimno je bogat, vrijedan i poticajan, ne samo za nove naraštaje umjetnika već i za svaku osobu.

Njegova se sakralna djela nalaze u mnogim galerijama i muzejima, ali i crkvama na više kontinenata.

O svom slikarstvu, Botteri kaže :“Sakralna tema, to je moje svakodnevno razmišljanje i molitva. Moj dan traje uz molitvu, od ranoga jutra do kasno u noć. Moje me razmišljanje vodi kroz molitve, posebno kroz Krunicu.“

Opus Ana Marije Botteri, koga čini niz ciklusa, a svakako je sakralni jedan od istaknutijih, i ovom se prigodom na ovoj iznimnoj izložbi uspješno priključila ocu, svojim nadahnutim doprinosom suvremenom hrvatskom slikarstvu.

Zajedničku izložbu Svetost tišine, Ana Marije Botteri i Josipa Botterija Dinija krasi i snažan kolor, naime oboje slikara koristi se magičnim mediteranskim kolorizmom, bojama prostora u kome žive i rade.

 

 Miroslav Pelikan