Akademska slikarica Darija Majdak,suvremena je hrvatska likovna umjetnica,izlagala je na nizu uspješnih samostalnih izložbi,autorica je impozantnog opusa u kome se ističu brojni ciklusi s izrazitim apstraktnim motivima.

Vremenom se ta trajna nefigurativna koncepcija mijenjala i doživljavala određene preinake koje su bile rezultat predanih slikarskih istraživanja i kontinuiranog slikanja ove nadahnute umjetnice.

Darija je koristila različite formate platna od metarskih do manjih,30 x 30 cm,kojima se u proteklom vremenu i vratila.

Nakon stanovitog vremena u atelijeru Darije Majdak ukazao se ciklus manjih formata,ulja na platnu (30 x 30) ,zanimljivog naziva DROPS.

Kada god pišem o malom formatu,sjetim se riječi čuvenog hrvatskog slikara Mladena Veže,koji mi je u više navrata rekao“kako je najteže naslikati malu sliku,sliku malog formata“.

Ciklus Drops sadrži niz zanimljivih motiva klizećih kapi na obojanoj površini,s jednom ili više boja,uz motiv velike kapi s nizom malih koje je okružuju,sve iznad atraktivne kolorističke kombinacije,ponegdje razigrano uz više boja a drugdje uz jednu ili dvije dominantne boje koje se prepliću.

Ciklus Drops neprijeporno govori o vitalitetu,o energiji koja pomiče kapi i mijenja ili umanjuje jasnoću znaka u bazi slike.

Svaka slika iz ovoga ciklusa ima svoju jedinstvenu priču,svoju specifičnu radnju,sve one pripadaju istom ali su i različite,trenutno svaka u svom kvadrantu, sve živi i sve se kreće i sve je nezaustavljivo.

Ciklus Drops Darije Majdak snažno progovara o ograničenjima,o potrebi za nelimitiranim pokretima,koracima,idejama.

 

 Miroslav Pelikan