Akademski slikar iz Karlovca,Ranko Ajdinović svakim danom sve više svojim kontinuiranim likovnim djelovanjem zauzima sve istaknutiju i važniju poziciju u aktualnoj likovnoj produkciji,strastveno radeći paralelno na nekoliko ciklusa,neprekidno ih dopunjavajući novim djelima izrazite apstrakcije.

U posljednje vrijeme ističe se nekoliko njegovih novih djela,svi su u tehnici akril kombinirano na platnu,formati su srednji i veći, 50 x 60 cm, 100 x 80 cm, 100 x 100 cm, 120 x 150 cm.

Slike pripadaju ciklusima Unutarnjih pejzaža, noseći simboličke naslove " Novi svijet ", " Refleksija u novome svijetu ", serija " Postanak ", " Buđenje " ...

Ključna karakteristika novih slika je vidljivo i nimalo skriveno oslobađanje oblika ,koji su u ranijim radovima dominirali cjelokupnim prostorom slike ,u čvrstom i nepromjenljivom poretku i petrificiranim odnosima,svijet jasnih linija i odeđenih pravaca,čistih površina i jednako tako pažljivo raspoređenih koloriranih površina.

Sada te granice netragom nestaju,obilježja odnosa se urušavaju,boje se pokreće poput lave i teče raznoliko u više pravaca,neometana i nepredvidljiva.

Boje se neposredno dotiču,miješaju,tvoreći nova stanja,nove činjenice,u kriku,u mješavini,u erupciji uz rijetko prisustvo preciznih formi.

Je li to naviješćivanje novih promjena koje će ubrzo uslijediti i iznova promijeniti trenutni poredak?

Isprepleteni tragovi omiljenih slikarevih boja u snažnom,grčevitom zagrljaju svjedoče o nastanku novoga svijeta, s posve novim licem i užurbanim,ubrzanim ritmom.

Nove apstraktne kompozicije akademskog slikara Ranka Ajdinovića iznimno su zanimljive,pozivaju gledatelja na gibanje,na pomak,samo ne mirovati,stajati,valja se kretati,nezaustavljivo.

 

 Miroslav Pelikan