Prema procjenjenom rastu BDP-a, Hrvatska se nalazi na Bloombergovoj listi 10 najgorih ekonomija, točnije na 9. mjestu, ispred Švicarske, a iza Finske.

Najgore rezultate Bloomberg predviđa Venezueli i Brazilu. Slijede Grčka, Rusija, Ekvador, Argentina, Japan i već spomenute Finska, Hrvatska i Švicarska.

Izvoznike nafte Venezuelu i Rusiju pogodio je veliki pad cijena nafte, dok Grčka ima velikih problema sa svojim dugom.

>>Orešković: Vanjski dug je zabrinjavajući i treba vidjeti kako ga smanjiti

Uz vrlo visoki vanjski dug i druge probleme, Hrvatsku opterećuje i vrlo velika nezaposlenost. Stopa nezaposlenosti među usporedivim zemljama u Hrvatskoj je i dalje najviša i prema projekcijama za 2016. godinu ostat će na razini od 16 ili 17 posto.

 

M.M.