Vrhovni sud Republike Hrvatske konačno je objavio dugo očekivanu odluku o revizijama banaka. Potvrđena je presuda suca Radovana Dobronića. Sud je presudio da su banke povrijedile kolektivne interese i prava korisnika kredita ugovorenih u švicarskim francima. Svih osam domaćih banaka krive su za nezakonito i nepošteno postupanje.

Udruga Franak proglasila je pobjedu nad bankama.

-Sada su u potpunosti otvorena vrata za sudsko obeštećenje svih 125.000 dužnika iz CHF kredita, objavila je Udruga.

Dužnicima su poručili da ne žure sa svojim pitanjima, da vremena za tužbe ima sve do 2023.

Vrhovni sud objavio je na svojim internetskim stranicama presudu Rev 2221/2018-11 kojom je odbio revizije tuženika u predmetu tužitelja Potrošača

– Hrvatskog saveza udruga za zaštitu potrošača, protiv osam domaćih banaka radi zaštite kolektivnih interesa i prava potrošača. Ukratko, u presudi je izražen pravni zaključak da su te banke u određeno navedenim razdobljima povrijedile kolektivne interese i prava potrošača korisnika kredita, sklapanjem ugovora o kreditu koristeći u njima nepoštene i ništetne ugovorne odredbe - ugovaranjem valute uz koju je vezana glavnica švicarski franak (valutna klauzula) a da se o tome nije pojedinačno pregovaralo.

Pobijana drugostupanjska presuda je rješenjem djelomično ukinuta (bez vraćanja na ponovni postupak) u dijelu kojim je bankama naloženo da prekinu s opisanim postupanjem jer je o tome već pravomoćno presuđeno. Fizičke i pravne osobe mogu se u posebnim parnicama pozivati na prihvaćene zahtjeve tužitelja u ovom postupku, a sudovi u tim, pojedinačnim postupcima vezani su za ta utvrđenja.

 

M.M.