Europa ne smije biti ničiji talac, naročito ne njemački, jer rane prošlosti još su itekako svježe i pamtljive. Ova njemačka farsa s migrantima predstavlja talačku krizu najvećih razmjera.

Ako Angela Merkel, njena koalicijska vlada i njemački narod, doista želi milijune migranta i pri tom širi sve što može raširiti u znak dobrodošlice, i ako najiskrenije želi spriječiti njihovu tragediju na balkanskoj ili bilo kojoj drugoj ruti, neka se pobrine za ljudsko dostojanstvo. Dakle neka Njemačka organizira izravan prijevoz migranata zrakoplovima, vlakovima i brodovima iz Turske i Grčke u Njemačku. Nijemci imaju velika iskustva s maršutnim vlakovima, dobri su organizatori, logističari i s pedesetak unajmljenih zrakoplova, desetak putničkih kompozicija i dva-tri putnička broda u mjesec-dva dana mogu isprazniti Grčku od migranata i smanjiti tenzije na balkanskoj ruti.

Dakle na taj način, izravnim prijevozom do Njemačke, na licu mjesta njemački službenici (granična policija i carinici) mogu u Turskoj i Grčkoj dogovoriti pod kojim uvjetima i s kojim dokumentima migranti smiju doći u Njemačku. Ali samo u Njemačku. Naime Angela Merkel ne može niti smije govoriti i pregovarati u ime EU, širiti zagrljaj u ime svih onih država na migrantskom putu prema Njemačkoj; na taj način Njemačka ne priznaje suverenitet drugih država.

S kojim to pravom Njemačka širi zagrljaj i u svoju migracijsku politiku uvlači druge zemlje; provlači migrante kroz Grčku, Srbiju, BiH, Albaniju, Hrvatsku, Sloveniju i Austriju, troši njihove materijalne i ljudske resurse? Njemačka ne može i ne smije svoju nacističku prošlost ispirati velikodušnošću na račun ostatka Europe, pozivati migrante preko tuđeg teritorija. Ulaskom u EU zemlje članice nisu izgubile svoj nacionalni i državni identitet, nismo pristali postati Nijemcima.

A kad migranti stignu u Njemačku, i ovi koji su već tamo, njihovo kretanje treba ograničiti striktno na teritorij svog domaćina Njemačke, tj. unutar njemačkih državnih granica, jer Angela Merkel ih raširenih ruku može pozvati samo u Njemačku, a ne u EU schengenske granice. Njemačka svojim migrantima teba dati adekvatne i prepoznatljive dokumente. To je za slučaj da takvi dođu u bilo koju drugu zemlju EU, kako bi ih iste mogli odmah „repatrirati“ u Njemačku. EU nije Njemačka, Njemačka nije EU, ovakvim postupanjem Njemačka grubo krši suverenitet drugih europskih zemalja.

Migranti izbjegli iz Sirije u Turskoj su na sigurnom teritoriju, sigurni od neposredne ratne ugroze i nemaju pravo tražiti kruha ponad pogače. Nemaju razloga napuštati Tursku i ići prema boljem životu, nego im se tako hoće. Bolji život se ne traži forsiranjem granica s neurednim ili krivotvorenim dokumentima, već znanjem i kvalifikacijom, radnim navikama i željom da se uklopi u novu sredinu. Dolaskom u Tursku svi sirijski migranti su na sigurnom i konzumirali su pravo na politički azil. Migranti svoje sukobe samo prenose u Europu; rat se iz Bliskog istoka seli u Europu. Oni se ne žele integrirati, jer bi to do sada učinili; pogledajmo samo na što sliče gradovi u koje je arapski živalj ušao prije tridesetak godina? Ekstremni islam radi usporedni svijet u Europi, osvaja svojom tvrdokornošću, nasiljem i samo je pitanje dana kad će probuditi europskog zloduha.

 

L. C.