Svijet

Europa kao Palmira

ISIL i talibani jasno su pokazali što misle o kulturnim dobrima koji nemaju islamski korijen, to se jednako odnosi na religije i civilizacije Starog svijeta kao i na budizam. Dovoljno je prisjetiti se ISIL-ova devastiranja Palmire i talibanskog uništavanja Budhinih kipova ili odbijanja hrane i medicinske pomoći migranata u Mađarskoj, samo zato jer pomoć dolaze od Crvenog križa.

Islamski nacifašizam i komunizam

Europska se civilizacija svojih najtežih bolesti – nacifašizma i komunizma – sama riješila te je uz bratsku i kršćansku pomoć SAD-a nastavila s promocijom građanskih i demokratskih vrijednosti kako bi u Europi i svijetu jednom zavladao pravedan mir. I danas građani Europe uživaju plodove svoje pobjede i među sobom ne ratuju, nego podižu zajedničku državu i obrambeni sustav, Eropsku Uniju i NATO.