Pripadnici Granične policije BiH u prvi devet mjeseci ove godine onemogućili su ulazak više od 10.200 ilegalnih migranata, ali je evidentirano da ih je veliki broj i ušao u BiH.

- Samo u dane vikenda Granična policija BiH spriječila je ulazak čak 242 ilegalna migranta na pojasu istočne granice, u Zvorniku - rekao je to u razgovoru za Dnevni avaz Zoran Galić, direktor Granične policije BiH. 

- Mogu samo još jednom ponoviti da je evidentan kontinuiran pritisak državljana zemalja visokog migracijskog rizika iz pravca Srbije i Crne Gore na istočni i sjeveroistočni dio granice BiH. I dalje je veoma složeno stanje koje se ne može riješiti postojećim kapacitetima i ljudstvom, koji se maksimalno angažiraju od 2017. godine - upozorio je Galić. 

Po njegovim riječima, Graničnoj policija BiH za obavljanje redovnih poslova bez složenog stanja na granici nedostaje čak 407 policijskih službenika. 

- Napravili smo određene procjene koliko je ljudi potrebno za odgovarajući odgovor na istočnom dijelu granice da bi se pokrile sve moguće tačke prelaska u dužini od oko 600 kilometara. Riječ je o nedostatku više od 1.000 policijskih službenika - naveo je direktor Granične policije BiH.  

Iako im u nadzoru granice pomažu službenici iz drugih policijskih agencija, Galić tvrdi da im je potreban veći angažman policije i podrška države. 

- S obzirom na činjenicu da se pojačane mjere kontrole provode od kraja 2017. godine, jasno je da je sve to nedovoljno za konkretniji odgovor na složeno stanje. Mi i dalje očekujemo i odluke Vijeća ministara BiH o prijemu nove generacije 160 kadeta, od čega 150 u činu policije i deset u činu mlađi inspektor - rekao je Galić u razgovoru za Dnevni avaz.

 

M.J.