Glas HRsvijeta

Kurikularna reforma, dijalog i pluralizam

U Hrvatskoj uobičajena i općeprihvaćena sintagma „nastavni plan i program“ potkraj XX. stoljeća zamijenjena je terminom „kurikul“ (od lat. curriculum, -i), premda su bili predloženi i nazivi „naukovna osnova“ i „odgojno-obrazovni tijek“.

Izgradnja Shopping gallery Samobor

Grad Samobor izdao je građevinsku dozvolu za izgradnju Shopping gallery Samobor iako je to u suprotnosti sa Zakonom o prostornom uređenju NN 153/2013 te u suprotnosti sa Generalnim urbanističkim planom Grada Samobora  (Odluka Gradskog vijeća Grada Samobora o donošenju izmjena i dopuna plana Generalnog urbanističkog plana): "Službene vijesti grada Samobora br. 6/11.

 

Grobovi im nikad oprostiti neće

Sramotna i do kraja nemoralna saga oko izbora ministra hrvatskih branitelja kojoj se još uvijek na nazire kraja, samo je za naivne posljedica pukih nesuglasica i nesnalaženja dvaju „partnera“ u obnašanju vlasti

Andrea Zlatar, Le Monde i hrvatski ultranacionalizam

Dvotjednik za kulturu Zarez pokrenut je 1999. godine, prva je urednica dr. Andrea Zlatar Violić koja je nakladniku Zareza tvrtki Druga strana d.o.o. direktorica te kao i njezin urednički zamjenik dr. Dean Duda u toj tvrtki ima vlasnički udio od 6,67 posto . Među suradnicima Zareza su Rade Dragojević, dr. Nadežda Čačinović, dr. Neven Jovanović, Andrea Radak, Stipe Ćurković, Marko Kostanić, Goran Pavlić, Damjan Rajačić, Andrea Milat, Igor Lasić te i drugi.

Bolest za koju nema lijeka

S ljudima zadojenim ideologijom vrlo je teko razgovarati. To se najbolje očituje iz retorike takozvanih antifašista u Hrvatskom saboru. Svojim ideološkim govorima permanentno pokušavaju blokirati rad Sabora nastojeći prouzročiti parlamentarnu krizu i vratiti se na vlast. Unatoč izbornom sloganu u kojem su obećavali kako nema povratka na staro kao i uvijek do sada plasirali su laž.

Hegelijanizam, totalitarizam i državotvornost

Na portalu HRsvijet je 04. ožujka 2016. godine objavljen napis “Nacionalizam i domoljublje” kojeg potpisuje dr. Anto Križić, koji se osjećao dužnim (radi li se o Kantovom poimanju dužnosti?) istupiti radi “ispravljanja” i “razjašnjavanja” nekih mojih “pogrješnih” argumenata, mada iste ne bih okrstio argumentima, s naglaskom na tumačenje Hegelova koncepta države, a iznesenih u ranijem napisu pod imenom “O iskonu i naravi nacionalizma” objavljenom na istom portalu 26. veljače 2016. godine.