Glas HRsvijeta

Nacionalizam i domoljublje

Na portalu hrsvijet je 26.02.15 objavljen članak pod naslovom „O iskonu i naravi nacionalizma“ . Autor A.S. u dobroj namjeri i s pravom brani tezu da je „ država izraz volje naroda za samostalnošću i samobitnošću“, ali nažalost u svojim argumentima krivo tumači neke pojmove i povijesne odrednice, a prije svega polazi od potpune pogrešne interpretacije Hegelovog koncepta države.