U Hrvatskom medijskom prostoru desetak godina djeluje Saša Kosanović, novinarski potrčko poznatijih kolega Denisa Latina i Aleksandra Stankovića.


Većina gledatelja hrvatske javne dalekovidnice koji su imali prigodu pogledati najmanje jedan prilog ovog novinara, s naglašeno antihrvatskim stavovima, znaju kako su njegovi prilozi obojeni strahovitom dozom netolerancije prema svima onima koji drugačije promišljaju, točnije prema onima koji su dali bilo kakav doprinos u procesu stvaranja i obrani Republike Hrvatske.

U svojim huškačkim prilozima spomenuti novinar se ne libi niti koristiti poluistine, neistine, proizvoljna tumačenja i različite oblike medijskih podvala a najčešća meta njegovih pamfleta su hrvatski branitelji, Franjo Tuđman, Marko Perković Thompson, Katolička crkva u Hrvata, te hercegovački Hrvati, prema kojima uopće ne skriva patološku mržnju.

Razloge takvih stavova i uvjerenja spomenuti nam je novinar dodatno pojasnio ovih dana, kada je na svome privatnom facebook profilu napisao  „..nisam završio ništa, al sam odlučio raditi na HTV-u... hvala didi i 9. udarnoj dalmatinskoj brigadi...!“

Komentirajući slike jugoslavenskih partizana, novinar HRT-a Saša Kosanović je na istom mjestu  dodatno pojasnio ovu svoju tvrdnju: „Gledan nešto ove slike... lipše je, isukrsta mi, za ono bilo poginit, nego za ovo živit..., poručujući na koncu „E dide moj! Pozdrav 9-oj dalmatinskoj, udarnoj brigadi!!!“

Analizirajući ove riječi novinara HRT-a Saše Kosanovića postaju nam očiti razlozi otvorenog  antihrvatskog naboja, ne samo u njegovim, nego i u novinarskim prilozima mnogih njegovih kolega. Sudeći prema komentarima koje je 10. i 11. travnja o.g. napisao na vlastitom facebook profilu, novinar Saša Kosanović i danas žali za Jugoslavijom, uopće ne skrivajući da još uvijek nije prihvatio činjenicu postojanja Republike Hrvatske.

Pri tome, naime, spomenuti novinar, koji za sebe otvoreno tvrdi da nije obrazovan, nego je na HRT-u zahvaljujući partizanskim „vezama“, niti ne sluti kako 9. dalmatinska udarna brigada nije uopće postojala. Istina, postojala je 9. dalmatinska udarna divizija u čijem su sastavu djelovale 2.,3., 4. i 13. brigada, ali to nije ni približno slično formacijskoj strukturi kojom se Kosanović ponosno hvasta. Međutim, upravo na ovaj način Kosanović nam vjerodostojno  demonstrira na koji radi i svoje profesionalne priloge.

Međutim, u svemu tome dvojbeno je zbog čega spomenuti novinar uopće radi na HRT-u, zbog čega, po toj iskazanoj logici, ne čeka formiranje YUTELA !?

Ili nam je samo nespretno priznao po kojim se kriterijima postaje „neovisni“ novinar u posttuđmanovskoj Republici Hrvatskoj !?


Robert Horvat