Njemački IRZ i Zaklada Hanns Seidel Stiftung organiziraju konferenciju "Europsko i međunarodno pravo pred nacionalnim sudovima u postsocijalističkim zemljama. – Pravna kultura u tranziciji". Konferencija će se održati 2 i 3. rujna u Mostaru.


Kod odabira teme ove konferencije krenulo se od hipoteze da međunarodno pravo i pravo EU nisu samo dodatne pravne cjeline kojima postkomunistički suci trebaju ovladati, već samo susretanje sa novim načinima rezoniranja ima potencijala da u potpunosti izmijeni dominantnu pravnu kulturu post-socijalističkih država, poručili su organizatori mostarske konferencije.

Prema tvrdnjama organizatora, nekoliko je tema koje će dominirati ovom konferencijom.

Kako EU i/ili međunarodno (posebice Europska konvencija o ljudskim pravima) pravo utječe na nacionalne pravne kulture, kako post-socijalistički suci utječu na europske i međunarodne sudove – je li dodaju nešto novo u pravnom diskursu, koje su (ako postoje) posebnosti post-komunističkih pravnih kultura i do koje mjere su one zajedničke grupi post-socijalističkih država, postoje li zajedničke pravne metode koje su naslijeđene iz komunističkih vremena, i ako da, kako one utječu na stvaranje nove pravne kulture, kako post-komunistički sudovi tumače EU i međunarodne pravne izvore, jesu li EU i/ili pravo Europske konvencije o ljudskim pravima nametnuti ili doista prihvaćeni od sudaca, samo su neke od tema o kojima će biti riječi na ovoj konferenciji.

Uz organizatore, na ovoj će konferenciji sudjelovati i pravni eksperti sa sveučilišta u Grazu, Zagrebu, Sarajevu, Rijeci, Mostaru, Bihaću, Osijeku, Banja Luci i Podgorici, suci Ustavnog suda BiH, Federacije BiH i županijskih sudova, te predstavnici Odvjetničke komore BiH i Pravosudne akademije iz Zagreba, priopćili su organizatori.