U organizaciji Hrvatske udruge Benedikt 18. listopada 2011. u dvorani Nadbiskupskog sjemeništa predstavljena je zbirka dokumenata „Partizanska i komunistička represija i zločini u Hrvatskoj 1944.-1946. Dokumenti, Dalmacija“ koja je izišla u nakladi Hrvatskog instituta za povijest i Podružnice za povijest Slavonije, Srijema i Baranje.

Zbirku dokumenata predstavili su, pred dvjestotinjak nazočnih, ravnateljica Hrvatskog instituta za povijest dr. sc. Jasna Turkalj, voditelj istraživačkog projekta Hrvatskog instituta za povijest “Ljudski gubici Hrvatske u Drugom svjetskom ratu i poraću” dr. sc. Vladimir Geiger, povjesničar Instituta dr. sc. Zdenko Radelić i Tomislav Đonlić, prof. povijesti koji je kao vanjski suradnik sudjelovao u prikupljanju dokumenata za samu zbirku. Dr. sc. Jasna Turkalj govorila je o radu i djelovanju Hrvatskog instituta za povijest koji ove godine obilježava 50 godina svoga postojanja. Uz to je nazočne upoznala sa svim aktualnim istraživačkim projektima koje vode znanstvenici Hrvatskog instituta za povijest. Dr. sc. Vladimir Geiger, dr. sc. Zdenko Radelić i Tomislav Đonlić, prof. govorili su o samoj zbirci dokumenata koja je predstavljena, njenom sadržaju i podrijetlu dokumenata.


Dokumenti prikupljeni u ovoj zbirci, koja je rezultat istraživanja i nastavka rada započetog zbirkama Partizanska i komunistička represija i zločini u Hrvatskoj 1944.-1946. Dokumenti (Slavonski Brod 2005., Zagreb 2009.), Partizanska i komunistička represija i zločini u Hrvatskoj 1944.-1946. Dokumenti. Slavonija, Srijem i Baranja (Slavonski Brod 2006.) i Partizanska i komunistička represija i zločini u Hrvatskoj 1944.-1946. Dokumenti. Zagreb i središnja Hrvatska (Slavonski Brod – Zagreb 2008.), prikupljani su više godina u okviru različitih znanstveno-istraživačkih projekata i stručne obrade arhivskoga gradiva vezanog uz razdoblje Drugoga svjetskog rata i neposrednog poraća.

Za Dalmaciju je u historiografiji tek donekle obrađena partizanska i komunistička represija i zločini potkraj Drugoga svjetskog rata i u poraću te su objavljeni dokumenti, uglavnom za dubrovačko i zadarsko područje. Dokumenti o partizanskoj i komunističkoj represiji i zločinima u Dalmaciji potkraj i nakon Drugoga svjetskog rata prikupljeni u ovoj zbirci nalaze se u Hrvatskome državnom arhivu u Zagrebu te u državnim arhivima u Zagrebu, Zadru, Šibeniku, Splitu i Dubrovniku. Uvršteni su i dokumenti iz stranih arhiva, ponajprije iz Vojnoga arhiva Vojnoistorijskog instituta u Beogradu, te dokumenti koji se nalaze u muzejskim zbirkama i privatnom vlasništvu. Od ukupno 318 dokumenata (26 u preslici) prikupljenih u ovoj zbirci, do sada ih je objavljen samo manji broj.

U nakani da se riješi nepoželjnih suparnika u borbi za vlast KPJ/KPH se još tijekom, a posebice potkraj Drugoga svjetskog rata i u neposrednom poraću služila radom posebnih službi i jedinica NOV i PO Jugoslavije/Hrvatske odnosno Jugoslavenske armije (Odjeljenje za zaštitu naroda/OZN-a i Korpus narodne obrane Jugoslavije/KNOJ), i oni su pri organizaciji i izvođenju represije i zločina imali presudnu ulogu.

Represija i zločini nad poraženima i neprijateljima činjeni su na temelju donesenih odluka, uredaba i zakona ili izravnog ili neizravnog naloga sudionika partizanskoga pokreta i članova KP Jugoslavije. No istodobno su česta pojava i izvansudske represije i zločini. Odnos vlasti, od najviših do najnižih razina, prema samovoljnim represijama i zločinima na temelju osobnih, političkih ili nacionalnih razloga posljedica je i ratnog i revolucionarnog ozračja u Hrvatskoj i Jugoslaviji. Nekažnjavanje počinitelja proizlazilo je i iz nemoći vlasti zbog masovnosti takvih djela i velikog broja onih koji su ih činili, ali često i zbog nezainteresiranosti vlasti, jer počinitelji su ipak “naši”, a žrtve su ionako “njihovi”.

U sagledavanju partizanske i komunističke represije i zločina tijekom Drugoga svjetskog rata i u poraću nezaobilazni su popisi osoba koje su, po različitim sumnjama i optužbama, likvidirali NOV i PO Jugoslavije/JA, ponajprije OZN-a. Prvi takvi popisi nastali su u Dalmaciji već u vrijeme Drugoga svjetskog rata. Ponajprije je riječ o popisima koji su nastali tijekom konfiskacije imovine “narodnih neprijatelja” i “ratnih zločinaca”. Posebno su slikovite “Crne knjige”, popisi osoba koje treba pretežito likvidirati, a imovinu konfiscirati.

Uz Hrvatsku seljačku stranku i njezine pristaše, najznačajnija oporbena snaga novom sustavu na udaru vlasti u Dalmaciji bila je Katolička crkva, komunistima svjetonazorski nepoćudna i opasna jer je okupljala sve protukomuniste i općenito stanovništvo, o čemu svjedoče brojni događaji i dokumenti.

Masovne i pojedinačne likvidacije provode pripadnici partizanskih postrojbi i ustanova, prije svega pripadnici OZN-e i KNOJ-a. Naredbodavci i izvršitelji, svjesni nelegalnosti takvih postupaka, nastoje provesti likvidacije “konspirativno”. Posebno je velik broj likvidiranih osoba u neposrednom poraću. Presude za ubijene često su se pisale naknadno, a suđenja i sudovi su se izmišljali. Ogledni je primjer takvih slučajeva Dubrovnik i dubrovačko područje. No, obračun s “narodnim neprijateljima” jednakom se žestinom provodio na području cijele Dalmacije, i u gradovima i u manjim sredinama.

Protivnici ili pretpostavljeni protivnici nove vlasti uklanjani su po kratkom postupku ili im se sudilo na sudskim procesima. Osim “ratnih zločinaca” ubijaju se ili uhićuju i osuđuju i politički protivnici, stvarni ili pretpostavljeni, na temelju paušalnih optužbi. OZN-a je i u Dalmaciji sve one koji su se ogriješili o NOB ili pak zamjerili novim komunističkim vlastima, pa i pojedincima iz novih vlasti, ili kratkim putem likvidirala ili nakon “obrade” upućivala “na daljnji postupak” sudovima, sa svojstvenim tumačenjem njihovih grijeha i krivnje. Neprijatelje ili pretpostavljene neprijatelje trebalo je ukloniti fizički, materijalno i politički. Nakana je novih komunističkih vlasti očito bila gospodarski uništiti sve društvene slojeve koje je smatrala glavnim neprijateljima novoga društvenog poretka. U većini slučajeva narodna vlast tako postupa da oduzima cijelu imovinu i tako dovodi na prosjački štap porodicu osuđenika. Mnogobrojne su presude donesene očito samo zato da bi se osuđeniku mogla konfiscirati imovina. Nekoga tko je bio primjerice vlasnik tvornice, tiskare ili ljekarne trebalo je optužiti da je bio “narodni neprijatelj i pomagač okupatora”, osuditi ga i oduzeti mu imovinu.

Komunistički obračun sa stvarnim i pretpostavljenim protivnicima bez razlike, institucionalni ili izvaninstitucionalni, tijekom Drugoga svjetskog rata ili u poraću, bio je masovan i nemilosrdan. Dokumenti postrojbi i ustanova NOV i PO Jugoslavije/Hrvatske, organa KP Jugoslavije/Hrvatske te DF/FNR Jugoslavije odnosno FD/NR Hrvatske o partizanskoj i komunističkoj represiji i zločinima u Dalmaciji u razdoblju od 1944. do 1946. nedvojbeno svjedoče da su se masovna represija i zločini nad poraženim neprijateljima u Dalmaciji, kao uostalom i drugdje u Hrvatskoj i Jugoslaviji, provodili planski i sustavno, institucionalno, ali još više izvaninstitucionalno, po zapovijedima najviših partijskih, vojnih i državnih vlasti. To potvrđuju i manje-više istovjetni “rukopisi” prikupljenih dokumenata bez obzira na kojoj vojnoj i političkoj razini ili području Hrvatske/Jugoslavije nastali.

Istraživanje i rad na ovoj zbirci dokumenata ostvareni su u sklopu znanstveno-istraživačkoga projekta Hrvatskoga instituta za povijest u Zagrebu “Ljudski gubici Hrvatske u Drugom svjetskom ratu i poraću”, koji se provodi uz potporu Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske. Nastavak istraživanja i objavljivanja dokumenata, što će uslijediti, u mnogočemu može razjasniti okolnosti i razmjere partizanske i komunističke represije i zločina u Hrvatskoj i Jugoslaviji potkraj Drugoga svjetskog rata i u neposrednom poraću.

 

 

Damir Šimić

 

Vezani članci: