Dostavljamo vam video govora Nigela Faragea od 30.11.2011 u Brusselu. Ispod imate i transkript cijelog govora:

"U rujnu prošle godine sam otišao u Hrvatska. Htio sam saznati da li se provodi jedna adekvatna nacionalna rasprava o ulasku u Europsku uniju i da li postoji jedna kampanja koja je fer.

Što sam pronašao? Otkrio sam da EU čini sve što može kako bi podmitila političke klase u Hrvatskoj - radi to prilično dobro, zapravo i previše dobro. EU je već dao 320.000.000 € za Hrvatska u ono što se zove "pretpristupna pomoć". EU je upravo investirao milijun eura u jednu kampanju za promidžbu ulaska u Europsku uniju koja nije ništa drugo nego propaganda, koja Hrvatima sugerira kako je EU njihova jedina nada.

Pametno, čak ste dali radna mjesta Hrvatima - visoko plaćeni poslovi Hrvatima u Europskom parlamentu i Europskoj komisiji, samo da im se pokaže koliko dobro će im biti - koliko dobro će vladajućoj klasi biti - ako se pridruže.

A imate i zastave EU-a na državnim zgradama, svugdje po državi, kako bi se stvorio dojam da je ulazak u EU gotova činjenica.

Imate i spremne pomagače, jer stari komunisti su još uvijek tamo u Hrvatskoj, oni i dalje drže sve pozicije moći i svi oni će se jako obogatiti, ako Hrvatska uđe u Europsku uniju.

A tu je još zlokobniija strana, jer nema slobodnih medija u Hrvatska. Nema nacionalne rasprave koja se treba događati. Doista nagrada je bila ponuđena - 10.000 kuna bilo je ponuđeno, ako bilo tko može pronaći jedan članak u bilo kojem hrvatskom listu koji objašnjava da ulazak u EU nije prava stvar.

Cijela kampanja je korumpirana i manipulirana. Vidjeli smo to i prije od Europske unije, ali mislim da se u Hrvatskoj događa na skali koja je gora od svega što sam vidio prije.

Ova zemlja gotovo tisuću godina je tražila neovisnost. I za 20 godina su imali neovisnost - uspjeli su se izvući iz propalog političkog eksperimenta koji se zvao "Jugoslavija" - i ako oni glasuju za pridruživanje Europskoj uniji, oni su glasali za ulazak u jednu novu Jugoslaviju - u propali politički eksperiment koji će implodirati.

Nadam se, da će u posljednjih mjesec dana ili dva krenuti rasprava u Hrvatskoj. Nažalost, sumnjam u to."

Transkript original:

Last September I went to Croatia. I wanted to find out whether a proper national debate is going on; whether there was afair campaign.

What did I find? I found that the EU is doing everything it can to bribe the poitical class in Croatia - doing it quite well, really, too. Already the EU has given 320 million euros to Croatia in what is called pre-accession aid. The EU has just spent a million euros on a blatant propaganda advertising campaign, telling Croatia that the EU is their only hope.

Cleverly, you've even given jobs to Croatians - highly paid jobs to Croatians in the European Parliament and in the European Commission just to show them how well off they'll be - the ruling class will be - if they join, and you've got EU flags flying on official buildings all over the country to give the impression that it's a done deal.

You've got some willing helpers, because the old Communists are still there in Croatia, they still hold all the positions of power and they will all become personally enormously wealthy if Croatia joins the European Union.

And there is an even more sinister side to this, because there is not a free press in Croatia. There is no national debate going on at all. Indeed a prize has been offered - 10,000 kunas have been offered if anybody can find an article in any Croatian newspaper suggesting that joining isn't the right thing to do.

The whole campaign is bent, corrupt and distorted. We've seen this before from the European Union, but I think it's happening on a scale in Croatia that is worse than I've seen before.

This country has for nearly a thousand years sought independence. And for 20 years they've had independence - they got out of the failed political experiment that was Yugoslavia - and if they vote to join the European Union, they're voting to rejoin a new Yugoslavia - a failing political experiment that will implode.

I hope there is, in the last month or two a debate in Croatia. Sadly, I doubt it.

{linkr:related;keywords:nigel+farage;limit:7;title:vezani+sadr%C3%85%C2%BEaj}