U njemačkom gradu Manheimu s radom počinje prva europska banka koja će poslovati bez kamata. Riječ je o Kuvajtsko-turskoj banci koja će poslovati po principu ''Islamic Bankinga'', piše Deutsche Welle.

Pod pojmom Islamic Banking podrazumijevaju se bankovni i financijski poslovi određeni prema šerijatu. Tako su kamate zabranjene, a špekulacije tabu tema. Za razliku od konvecionalnog bankarstva, u Kuvajtsko-turskoj banci je zabranjeno uzimati ili plaćati kamate, jer je poslovni rizik tako jednostrano raspoređen.

Ipak, prema riječima direktora banke Ugurlua Soylua, poslovanje s pojedinim sektorima je isključeno.

Nije dozvoljeno poslovanje s tvrtkama koje se bave proizvodnjom ili prodajom alkohola, svinjskog mesa, pornografijom ili industrijom oružja.

Ograničena je i ponuda u sklopu mogućnosti ulaganja u prvu njemačku islamsku banku. Zainteresirani investitori mogu preko „Kuveyt Türk banke“ ulagati novac, koji preko istanbulske centrale dospijeva u turske poslovnice. Time je isključena investicija u Njemačkoj.

Činjenica da odvajanje od realne ekonomije može ugroziti čitav sistem navodi i nemuslimane na razmišljanje. Mladi ljudi kritični prema kapitalizmu kao i umirovljenici sve se više interesiraju za otvaranje računa u ovoj banci.


{linkr:related;keywords:kamate;limit:7;title:vezani+sadr%C3%85%C2%BEaj}