Mađarski kardinal Péter Erdő, nadbiskup Esztergoma-Budimpešte, nedavno je u crkvi Manje braće u Budimpešti - Pasarét, otvorio je dijecezanski postupak proglaešenja blaženima sedmorice mađarskih franjevaca mučenika, Bernáta Károlyia i subraće.

Sedmorica franjevačke braće, koji su podnijeli mučeništvo između 1944. i 1954. godine, žrtve su komunističkog terora.

Dvojica od njih, Krizosztom Körösztös (1909. – 1944.) i Kristóf Kovács (1914. – 1944.), mučeni su od strane Titovih partizana i OZN-e u listopadu 1944. u Novom Sadu.

>>OZN-a je 1944. u Srijemu strijeljala više od 400 Hrvata

Zénó Hajnal (1900. – 1945.), bugarski vojnik strijeljan dok je pratio vjernike svoje župe u bijegu u posljednjim danima rata; Szaléz Kiss (1944. – 1946.), koga su sovjetske vlasti osudile na smrt u Mađarskoj, dok je Pelbárt Lukács (1916. – 1948.), deportiran u Kareliju u Sjevernoj Rusiji gdje je umro u logoru za prisilni rad. Godine 1950., nakon jednog prosvjeda što su ga isprovocirale vlasti pred franjevačkim samostanom u Hatvanou, braća su odvedena u zatvor gdje je, zbog neljudskih uvjeta, gvardijan, Rafael Kriszten (1899. – 1952.), umro 1952. godine.

Bernát Károlyi (1892. -1954.), prvi poglava kineske misije iz Provincije Sv. Ivana Kapistranskoga u Mađarskoj, u domovini je p o m a g a o osobama koje je komunistički režim proganjao. Zbog sposobnosti da podrži ljude da ostanu vjerni vjeri i Crkvi, zatvoren je, mučen i ubijen godine 1954. u Budimpešti.


D. Šimić

Martyrs Killed in odium fidei under Communist Regimes ~

in Eastern Europe