U vremenu kada se Hrvatski sabor odriče pokroviteljstva nad komemoracijom u Bleiburgu, kada se opstruira tijelo kojemu je bilo povjereno istraživanje sudbine žrtava komunističkih pokolja, kada se bezobzirno ignorira europska rezolucija o komunističkim zločinima, u Zagrebu se 25. i 26. travnja održava međunarodni znanstveni skup o hrvatskim mučenicima iz doba komunizma.


U prostoru HBK na Ksaverskoj cesti dva će dana ugledni povjesničari i svećenici doslovce od jutra do mraka držati predavanja i do u detalje rasvjetljavati istinu o komunističkim zločinima u Drugom svjetskom ratu i poraću. Nakon uvodnoga govora mons. dr. Mile Bogovića, organizatora skupa, prvoga će dana nastupiti dvadesetak govornika koji će izložiti ideološku pozadinu na kojoj je nastala zločinačka praksa komunizma, te objasniti zakonske osnove za istraživanje zločina u Hrvatskoj i Sloveniji. Bit će također riječi o žrtvama i mučenicima na tlu Bosne i Hercegovine.

>>Međunarodni znanstveni skup: Hrvatski mučenici iz vremena komunističke vladavine

Dio predavanja prvoga dana posvećen je stradanjima u nadbiskupijama i biskupijama na etničkom i povijesnom prostoru hrvatskoga naroda, a nastavit će se drugoga dana kada su predviđena još dvadeset i šest govornika, mnogi od kojih će temu proširiti i na stradanja u redovničkim zajednicama. Završni dio drugoga dana, 26. travnja bit će izvješća o rezultatima i planovima postojećih Postulatura za proglašenje mučeništva.

Navečer 25. travnja bit će otvorena i zložba literature na temu skupa, u organizaciji Hrvatskoga katoličkog sveučilišta.

 

Hrvoje Hitrec/ HKV