Naredio sam pokolj Hrvata, htio sam da se zadovolje Srbi"! Tako je izjavio Tito Ivanu Meštroviću kada ga je primio na Brijunima. Veliki hrvatski kipar sigurno nije lagao dok je tu izjavu zapisao u svoje memoare.

Da to je taj balkanski razbojnik kako je Tita nazvao njemački kancelar Konrad Adenauer. To je taj J. B. Tito koji je među desetoricom najvećih zločinaca XX stoljeća na svijetu. J. B. Tita su nagradili čak sa tri odličja narodnog heroja a sva tri je dobio na Hrvatima. Prvi zbog ustanka protiv NDH, drugi zbog poslijeratnih bleiburških pokolja Križnih puteva smrti i treći za grubo rušenje "Hrvatskoga proljeća" iz Karađorđeva 1971. godine. Iako se poslije dvadeset i pet godina zločina nad Hrvatima J. B. Tito nije kajao za strašne genocidne zločine nad Hrvatima, s kojima je nastavljao sve do svoje smrti.

Tako je preko milijun i pol Hrvata pobijeno, zatvarano i pobjeglo iz svoje domovine. Sada se uglavnom spominje samo masakriranje Hrvata nakon bleiburške predaje Englezima vojske i naroda NDH koje su oni izručili na klaonicu J. B. Titi i njegovim krvnicima, grijeh kojega se Englezi nikada neće moći osloboditi. Kako da su zaboravljeni Titini partizanski zločini po NDH tijekom cijele njegove "NOB", a radi se o preko stotinu tisuća hrvatskih žrtava. Kud su god prolazili Titini partizani ubijali su sve koji im se nisu htjeli priključiti. J. B. Tito je osobno nadgledao masovne likvidacije Hrvata nakon predaje i izručenja mu Hrvata.

Želio je zadovoljiti Srbe koji su iz četnika masovno prilazili k njemu i uzimali kape "ljubavi" kako ih nazva Ivo Josipović. Nakon sloma "Hrvatskog proljeća" J. B. Tito je vrištao izjavama kako se suci drže zakona kao pijani plota, kako treba sve Hapijeve štale gvozdenim vilama očistiti kako će prije Sava krenuti nazad k Ljubljani nego što će Hrvati dobiti svoju vojsku, kako će mu jugotvorevinu čuvati Srbi sa Istoka a Slovenci sa zapada i druge bljuvotine.

To je J. B. Tito jedan od najvećih zločinaca protiv hrvatskoga naroda, kojemu se još uvijek nalaze imena i spomenici po Zagrebu i Hrvatskoj kojega konačno osuđuje i HHO na čelu sa Ivanom Zvonimirom Čičkom i dr. Ivom Bancem, koji se sada pridružuju Zagrepčanima da se ukloni naziv njegova trga u Zagrebu. Nema slobode hrvatskome narodu dok vlast u svoje ruke ne preuzme narod Hrvata, čemu idemo u susret. U protivnom nema slobode Hrvatima.


Mate Ćavar