Razred za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (HAZU), izražavajući žaljenje što je Vijeće za normu hrvatskoga standardnog jezika ukinuto odlukom bez dijaloga, pa i obrazloženja, smatra da bi najrazumnije bilo opozvati odluku i popraviti štetu.


U Izjavi toga razreda, koja je danas dostavljena Hini, napominje se da plodove dosadašnjeg rada Vijeća treba iskoristiti u našoj filologiji, jezikoslovlju i normativistici.

>>Sanda Ham: Ukidanje Vijeća za jezik je rashrvaćivanje

>>Skupština DHK prihvatila Zaključke o hrvatskom standardnom jeziku

Tajnik Razreda za filološke znanosti akademik August Kovačec izvijestio je da je razred 18. lipnja raspravljao o tajnom, nenajavljenom i neobrazloženom ukidanju Vijeća za normu hrvatskoga standardnoga jezika koje je osnovano 2005. pri Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa. Ministar Željko Jovanović, kako se podsjeća u Izjavi, Vijeće je raspustio 8. svibnja obaviješću bez objašnjenja.


R.H.