Šarengradska ada je u zadnjih nekoliko godina neprimjereno zanemarena i nazalost zaboravljena od strane hrvatskih vlasti i svih onih koji bi trebali voditi brigu o što zurnijem njenom povratku pod suverenitet Republike Hrvatske. U jeku velikog medijskog eksponiranja drugih međugraničnih sporova Šarengradska ada ostala je zaboravljena i po strani.

Prema informacijama kojima raspolazemo Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije završilo je nelegalnu parcelizaciju Šarengradske ade a u tijeku je dovoz teške mehanizacije i vrlo brzi početak devastacije i pljačke šumskog gospodarstva koji se još tamo nalazi. Ovim činom nastavlja se devastacija i pljačka koja je započeta 1991. godine sa zeljom da je obave prije uspostavljanja Schengenske granice u istočnim dijelovima Hrvatske, pa tako i na Dunavu.

Treba podsjetiti širu hrvatsku javnost da je Šarengradska ada, površine skoro oko 1000 ha, nakon Domovinskog rata van dosega i gospodarenja njezinih pravih vlasnika, mještana Šarengrada i Republike Hrvatske. Na njoj se nalazi 700 ha šume i skoro 300 ha pašnjaka, prije rata na Šarengradskoj adi na ispaši se nalazilo preko 300 konja, 500 goveda i tisuće svinja, u Šarengradskim ritovima ribu je izlovljavalo 15 registriranih ribara-alasa. Šarengradska ada je jedan od najvećih ornitoloških rezervata u ovom dijelu Europe, po vaznosti iza Kopačkog rita i najveće mrjestilište divljeg šarana i ostale dunavske ribe na Dunavu.

Pozivamo, zahtijevamo i apeliramo na Vladu RH i Zorana Milanovića, Ministarstvo poljoprivrede i Ministra Ivana Jakovinu te Hrvatske šume i predsjednika uprave Ivana Pavelića da poduzmu zurne i odgovarajuće, učinkovite korake kako bi zaštitili interese RH a Šarengradsku adu zaštitili i sačuvali od daljnje devastacije i pljačke.

Ako se ne poduzmu adekvatni koraci u zaštiti interesa RH i očuvanja svakog pedlja našeg teritorija pozvat ćemo mještane Šarengrada i ostale stanovnike Vukovarsko-srijemske zupanije da sami zaštitimo ono što nisu sposobni zaštititi oni koji su za to plaćeni. U slučaju pokušaja nastavka sječe šume na Šarengradskoj adi blokirat ćemo plovni put na Dunavu i drzavnu prometnicu koja prolazi kroz Šarengrad. U nadi da ćemo zaštiti i spasiti ono što je naše podsjećamo još jednom - "Šarengradskoj adi treba sluga a ne gospodar".

Pod ovim smatramo, kako bi zaštitili preostalu divljač, dali mogućnost struci da prebroji preostale ptičje vrste, osigurali nesmetan mrijest dunavskom šaranu i pošumili područja koja su već do sada netransparentno opljačkana i zaštitili od pljačke šume koje još uvijek tamo postoje, vratili Šarengradsku adu pod suverenitet RH, a mještanima Šarengrada i njihovim gostima osigurali nesmetan dolazak na nju.

 

Pero Ćorić