Zna li oskarovac Lustig onu fabulu o dugi? Ako zna, može li on tvrditi da općeg potopa nije bilo i da je Noja izmišljeni tip, kao, recimo poslije njega, i Mojsije, te faraonova vojska, kralj David, braća Makabejci, babilonsko sužanjstvo, kad od Jeruzalemskog odnosno izraelskog hrama u Jeruzalemu nije ostao ni kamen na kamenu i tako redom?

Moliti nekoga da ti pomogne, a posebno Boga, ne znači da ga nema ako ti ne pomogne, tj. sofizam je ako se izvede takav zaključak. Kako biste reagirali na tvrdnju preživjelog faraonova vojnika koji se uspio izvući iz potapanja u vodama Crvenog mora, tj. bilo kojeg glasnika na faraonovu dvoru, koji izvještava faraona: Mojsije i sav njegov narod su hodali po moru a naša vojska je isto pokušala ali se utopila? Kakav zaključak se ovdje može donijeti? Proizvoljan, sofistički, kao i onaj što ga je gospodin Lustig učinio kad je rekao kako Boga nema jer se dogodio holokaust. Ili,dogodilo se babilonsko sužanjstvo jer nije Bog postojao, a postojao je kad su Izraelci prešli preko Crvenog mora (naravno posred razdjelenih voda), a ne da su hodali,kako smo predpostavili odgovor na faraonovu dvoru.

Može se, bez pogriješiti, samo postaviti pitanje zašto, zašto se dogodio holokaust kao i zašto se dogodio nacizam, boljševizam(komunizam), diktatura,apsolutizam; ali na kraju krajeva sve će nas dovesti do samog početka: zašto postoji dobro i zlo na ovom svijetu? A na ova pitanja nalazimo na odgovore kod filozofa, teologa, vjeroučitelja, proroka, putem objave,od raznih mistika, kao iz starih grčkorimskih škola, utopista, nihilista, ateista i druhih raznih, pa i istočnjačkih, učitelja, učenja sadašnjih crkava.

Onoj djeci kojoj je, u Zadru i Kninu, gospodin Lustig ponudio film o holokaustu nije zbog nedemokratičnosti lokalnih ili državnih vlasti izbačen iz škola, ta zar je fizički izguran iz razreda ili, bolje rečeno iz samog grada, nego nije bio primljen kao vjerodostojan učitelj o nepostojanju Boga uz vrijeđanje njihove katoličke vjere, koja kao da je sukrivac hokokausta kojeg je on sam proživio kao dječak. Dakle uči krivo uz vrijeđanje; ono krivo sofistički nameće nekakvu istinu, tj. istinu da nema Boga.

A da gospodine Tomislave Klauški pišem o tvojim sofizmima, koje si napisao u svom bestidno nazvanom članku na portalu Index.hr, nadnevka 28. 09. 2012., a vezano za događaj u Zadru i Kninu, shavćam kako bi ti „uspješno dokazao“ kao što bi ti iz mlaćenja prazne slame mogao ponuditi nešto danas za ručak.


Nikola Bašić, Vis