22.02.2013. u Večernjem listu objavljena je izjava Vinka Filipovića, ravnatelja AZOO koja u njegovom, već prepoznatljivom stilu, obiluje manipulacijama i proturječnostima.


U toj izjavi, Filipović slavodobitno izjavljuje kako su na web stranicama AZOO objavljene nastavne jedinice za rad s učenicima i kako je sada vidljivo da u njima nema nikakvih spornih tema ili sadržaja. Međutim, propušta istaknuti da je od 13 tema koje su nove u 4. modulu ZO u odnosu na ono što se već prije učilo na satovima Prirode i Biologije, objavljene nastavne jedinice za samo njih 8, i to samo za osnovnu školu. Za srednju školu još uvijek nije objavljena NITI JEDNA nastavna jedinica! I to 6 mjeseci nakon što je program uveden u škole!

No, krenimo redom s raščlanjivanjem Filipovićevih manipulacija i kontradiktornih izjava.

- Već u naslovu članka stoji izjava: „Ni jedno dijete u školama na satu Zdravstvenog odgoja neće trebati kazati 'ja sam dječak s vaginom'“. Međutim, vježba u kojoj se traži od učenika da izgovore upravo tu rečenicu i dalje stoji u preporučenoj literaturi. Ako neki učitelj tako bude htio, može ju slobodno koristiti.

- U nastavku, Filipović kaže: „Djeci se neće govoriti da prostitucija ima svoje pozitivne strane“. Mi dodajemo, u sadržaju Kurikuluma nema niti jedne teme o prostituciji. To u „Kurikulumu nigdje ne piše“ niti je itko tražio da se o tome u osnovnoj školi raspravlja. Ali, o prostituciji se u preporučenoj literaturi govori na način da „ima više pozitivnih nego negativnih učinaka“. Filipović se očito slaže s takvim stavom jer je sam preporučio takvu literaturu.

- Malo dalje u članku, Filipović tvrdi da „promjena u sadržaju nema i da je sve tako bilo od početka“. Da to nije tako, govori i činjenica da su materijali za jednu jedinicu uklonjeni sa stranica AZOO-a, a da su neke ranije objavljene jedinice prepravljene. Osim toga, neke teme su iz 7. razreda prebačene u 8. razred, a neke iz 8. prebačene u 7. Dakle, promjena je bilo i one su očito bile potaknute oštrom reakcijom roditelja.

- Na istu tu temu, Filipović dalje dodaje: „Ništa se nije bitno mijenjalo od onog kako je na početku zamišljeno, samo je problem što je svatko iz kurikuluma iščitavao ono što je htio“. U tome se u potpunosti slažemo, a to je upravo zato jer je Kurikulum izuzetno loše napisan. Znanstvenici koji su ga analizirali s gledišta kurikulumske teorije se slažu da se taj dokument uopće ne može zvati kurikulumom (pročitajte ovdje). Pravi kurikulum ne ostavlja prostor za dvojbe o sadržaju kao što je to slučaj sa Kurikulumom ZO. Kada se takav loše sastavljen Kurikulum nadopuni literaturom koju je ministarstvo preporučilo, odgovorni roditelji, ako žele biti odgovorni, jednostavno moraju biti „zastrašeni“ i tumačiti ga u skladu s tom literaturom.

- Filipović, na temu preporučene literature kaže: „Literatura koja je preporučena, a koju su pojedinci zloupotrijebili i interpretirali kako su željeli, nije bila namijenjena radu s djecom.“ Mi molimo neka Filipović objasni kako učitelji, kojima je ta literatura namijenjena, trebaju interpretirati što znače izjave da „pornografija ima didaktičku ulogu“ i da djeca trebaju uživati „oralno, analno i genitalno jer u dječjoj dobi nema opasnosti od začeća“? Na koji način učitelji pomoću takve literature „trebaju proširiti vidike“? Da li se Filipović nakon 6 mjeseci konačno potrudio pročitati ono što preporučuje kolegama? Ili je ipak pročitao i svejedno stoji iza toga? U sljedećoj rečenici se dodaje: „Iako je, kaže, svjestan da u svakoj profesiji, pa tako i u učiteljskoj ima osoba različitih sklonosti, ipak prostora za zloupotrebu nema.“ Ako bi samo prolistao literaturu koju je preporučio učiteljima, vidio bi da itekako ima prostora za zloupotrebu. Međutim, čak i ako nije to učinio, to ga ne oslobađa odgovornosti već ovom rečenicom potvrđuje da stoji iza svega što je tamo napisano, pa čak i iza poglavlja u kojem stoji da je pedofilija dio multikulturanog nasljeđa te da naše društvo mora prihvatiti takve multikulturalne pojave.

- U nastavku, Filipović se dotiče teme za učenike 3. razreda OŠ: „Neće nastavnici pokazivati na djeci što je neprimjeren dodir, neće ih oni, kao što su pojedine udruge upozoravale, hvatati za određene dijelove tijela zbog čega bi se djeca osjećala nelagodno.“ Mi dodajemo, možda neće učitelji, ali se u tim materijalima učenici tjeraju na međusobno dodirivanje i ispitivanje ugodnog i neugodnog dodira.

- Nešto kasnije, Filipović se opet dotiče teme prostitucije i opet si skače u usta: „Prostitucija se spominje u negativnom kontekstu, odnosno kao negativan oblik seksualnog ponašanja.Upozorava se i na neprimjerenost zloupotrebe ženskog tijela, diskriminaciju. Nastavnici neće smjeti prostituciju spomenuti kao pozitivan oblik seksualnosti, a čitavu buru izazvala je preporučena literatura koja nikada nije bila namijenjena radu s učenicima, nego isključivo nastavnicima koji su se željeli dodatno informirati.“ Ponavljamo, prostitucija se nigdje ne spominje u Kurikulumu niti u objavljenim materijalima. Ako je Filipović htio dodatno informirati učitelje o negativnim posljedicama prostitucije, mogao je u preporučenu literaturu uključiti izvješća MUP-a ili istraživanja koja govore o bijelom roblju i svoj bijedi prostitucije, a ne knjigu u kojoj se kaže da u prostituciji ima „više toga pozitivnog nego negativnog“.

- I na kraju, još jedan autogol: „Budući da je sada jasno da smo govorili istinu, hoće li ti koji su se pozivali na etiku, moral i obiteljske vrijednosti imati dovoljno snage ispričati se hrvatskoj javnosti zbog svjesnog manipuliranja roditeljima i zastrašivanja da će im djeca učiti stvari koje su suprotne obiteljskim vrijednostima.“ Nema promjena? Pokazali smo da je promjena bilo. A što se tiče spornih tema Kurikuluma – masturbacije, pornografije, odgovorno spolno ponašanje i homoseksualnih odnosa - za njih još uvijek nema nastavnih materijala – za sada, dok se situacija ne smiri! Temu o masturbaciji trebali bi predavati liječnici bez pripremljenih materijala, po svom nahođenju. Tema o pornografiji je izostavljena tj. zaobiđen je ovaj ishod „raspraviti način na koji pornografija prikazuje ljudsku seksualnost te muške i ženske seksualne uloge“. Tema o homoseksualnim odnosima pod nazivom „Prihvaćanje različitosti u seksualnosti“ s jednim od ishoda „prepoznati sličnosti i razlike među ljudima kada jer riječ o seksualnosti“ uopće nije obrađena. Naravno, dok se prašina ne slegne. Tu je zato preporučena literatura od koje se ne odstupa jer je ona temelj za sve kasnije nadopune i nadogradnje.

U nastavku dajemo pregled tema iz kurikuluma i objavljenih nastavnih materijala. Pravi priručnik je tek u planu. Vidljivo je da „škakljive“ teme uopće nisu obrađene, a šlamperaj se očituje i u tome da nastavni materijali nemaju niti nazive iste kao i sadržaji Kurikuluma te nije uvijek jasno koji materijal se odnosi na koju temu. Isto tako, neke teme predviđene u 7. razredu obrađuju se u 8. i obrnuto. A možda je i to pogreška?

III. razred

- TEMA: Odgovornost i poštovanje prema vlastitom tijelu (2 sata)  ---> NJ: 3. r. OŠ Odgovornost i poštovanje prema vlastitom tijelu.doc

IV. razred

- TEMA: Razlike rodnih uloga u društvu/obitelji (1 sat)  ---> NJ: 4. r. OŠ Razlika između spola i roda u društvu i školi (među vršnjacima).doc

- TEMA: Rodna očekivanja među vršnjacima u školi (1 sat)  ---> NJ: 4. r. OŠ Rodne uloge u obitelji.doc

V. razred

- TEMA: Uloga i pritisak medija u pubertetu (1 sat)  ---> NJ: 5.1. Uloga i pritisak medija u pubertetu.pdf

- TEMA: Vlastito tijelo u promjenama* (1 sat) ---> NEMA materijala!

VI. razred

- TEMA: TEMA: Emocije u vršnjačkim odnosima (2 sata)  ---> NJ: 6.1./6.2. Emocije u vršnjačkim odnosima I.pdf

- TEMA: TEMA: Uloga medija u vršnjačkim odnosima (2 sata) ---> NEMA materijala!

VII. razred

- TEMA: Komunikacija o spolnosti (1 sat)  ---> NJ: 7. 3. Komunikacija o spolnosti.pdf

- TEMA: Vršnjački pritisak, samopoštovanje i rizična ponašanja (1 sat) ---> NJ: 8.1. Vršnjački pritisak, samopoštovanje.pdf (prebačena iz 8. razreda)

- TEMA: Prihvaćanje različitosti u seksualnosti (1 sat) ---> NEMA materijala!

VIII. razred

- TEMA: Važnost samopoštovanja, asertivnosti i osobnog integriteta za odgovorno odlučivanje (1 sat)  ---> 7. 1./7.2. Važnost samopoštovanja, asertivnosti i osobnog integriteta za odgovorno odlučivanje I. (1 sat).pdf (prebačeno iz 7. razreda)

- TEMA: Odgovorno spolno ponašanje (2 sat)  ---> NEMA materijala!

- TEMA: Rizici (pre)ranih seksualnih odnosa (1 sat)  ---> 8.2. Odgađanje spolne aktivnosti i rizici preranih seksualnih odnosa.pdf

Mislite da je ovo važna tema? Podržite nas na facebooku!

Na kraju svoje izjave, Filipović dodaje „Nakon što se izrade sve radionice za teme iz spolnog odgoja, nastavnici će od 1. ožujka imati priliku petnaest dana da pošalju svoje primjedbe i sugestije Agenciji za odgoj i obrazovanje. – Sve što nam bude zanimljivo i stručno opravdano prihvatit ćemo. U svakom slučaju uzet ćemo sve ono za što se procijeni da će doprinijeti poboljšanju sadržaja. To će biti ugrađeno u priručnik koji će se izraditi“ Nije jasno je li Filipović mislio na osnovnu ili srednju školu? U svakom slučaju, do 01. 03. će biti objavljeno još materijala, nakon čega učitelji imaju samo 15. dana za primjedbe. Dok se primjedbe pregledaju, proći će još 15 dana. Kada će biti izdan priručnik? Sve ovo pokazuje potpunu nepripremljenost i posvemašnji šlamperaj. Ne bi li bilo poštenije naći „dovoljno snage i ispričati se hrvatskoj javnosti zbog svjesnog manipuliranja“ i neprofesionalnosti?

I na kraju, dajemo kratak osvrt na gotovo identičnu izjavu ministra Jovanovića, objavljenu u Slobodnoj Dalmaciji. u kojoj Jovanović kaže: „Sve što se plasiralo u javnosti kroz napade na Zdravstveni odgoj je neistina, dezinformacija i to polako izlazi na vidjelo kroz dostupne materijale koje se nalaze na web stranicama AZOO. Kada se ti materijali usporede s kurikulumom, vidi se da je Ministarstvo govorilo istinu, a da su razne udruge koje su napadale Zdravstveni odgoj dezinformirale javnost. Unatoč ogromnim pritiscima jednog malog dijela udruga koje su dezinformacijama pokušale nanijeti veliku štetu Zdravstvenom odgoju, u tome nisu uspjeli. Ogromna većina građana podržava Zdravstveni odgoj..“

Mislimo kako ne treba više trošiti riječi na takvu „istinu“, ali se želimo osvrnuti na oksimoron koji se odnosi na „ogromni pritisak malog dijela udruga“. Ako se zaista radi o ogromnom pritisku, zašto se nije udovoljlo jednostavnom zahtjevu za mogućnošću odabira?

Ako su udruga Grozd (s više od 40 000 roditelja), Vigilare , Nepomireni, BAS[V1] , HKDPD i HKLD te HKDMS (s ukupno nekoliko tisuća stručnih prosvjetnih i zdravstvenih djelatnika), pojedinačne i skupne inicijative znanstvenika, intervencije nekoliko parlamentarnih stranaka, zatim 16.500 potpisnika pisma ministru Jovanoviću, 50.000 čitatelja portala zdravstveniodgoj.com i sve vjerske zajednice u RH „mali dio udruga“, i prema njegovim vlastitim anketama barem polovica građana RH onda stvarno ne znamo gdje ministar vidi „ogromnu većinu građana“ koja podržava njegov ZO.

Na kraju, možemo li uopće vjerovati ljudima koji sve rade konspirativno (Filipovićeva izjava) i u zadnji čas kako ne bi ostavili dovoljno vremena za reakciju javnosti i raspravu (postupci Jovanovićevog ministarstva), koji koriste svaku priliku za novu manipulaciju ili onima koji surađuju s dokazanim pedofilima (Štulhofer) te umjesto da se ograde od njih, oni ih brane (izjava MZOS)?

KOMENTARI ČITATELJA NA IZJAVU VINKA FILIPOVIĆA:

- Filipović nije izašao s nikakvim novim informacijama već samo nastavlja lagati i manipulirati kao i do sada. A ako nekog zanima zašto je istupio opet u medije, razlg je vrlo jednostavan. Do sada su prikupljeni desetci tisuća potpisa protiv ovog cirkusa i odaslani u Ministarstvo.Literatura nije bila namijenjena radu s djecom - ne to su valjda trebali profesori proučit kak bi klincima bolje pojasnili kak odnos između stričeka i djeteta ni ništ loše ak nema prisile....joj, joj, joj....bahatost aktualnih vlasti vidli smo nekidan:"pipl mast trast as"...tak i sad kreće protuudar kak bi ipak prošel zacrtani program !!Naučit će da ne postoje muška i ženska zanimanja te da obveze pojedinca ne proizlaze ni iz spola ni iz roda, već se temelje na zajedničkom dogovoru unutar obitelji."


- Je, naročito u "obiteljima" gdje 2 muška odgajaju jedno usvojeno muško dijete po literaturi udruge Iskorak namjenjene LGTB (ili kak se već zoveju) podmlatku (Stražbnja strana - igre s guzom) koju je financirala država iz proračuna i grad Zagreb iz svojeg proračuna. Filipović o svemu tupi i laže samo neće reći kak su ljudi protiv tumačenja našoj djeci (on svojoj nek tumači kaj hoće) kak je homoseksualnost normalna pojava i kak homići mogu usvajati mušku djecu, a lezbe žensku. Inaće protiv ZO osim modula 4 nitko nema ništa, a i neke stvari iz tog modula bi mogle proći, ali ne i trojanski konji!

- Čini se da nema tako velike gluposti i gafa koje ova vlada može napraviti, a da je to u stanju i priznati, jednako kao i njihovi poltroni, u ovom slučaju g. Filipović, čovjek za svaku fotelju. Izvrtanje teza na kvadrat: ne trebaju se roditelji ispričati što krajem veljače saznaju sadržaj nastavnih jedinica nastavnog predmeta koji je u školama uveden u rujnu nego se MZOS i AZOO trebaju ispričati što su u u škole na nezakonit način uveli nepostojeći program, što je slučaj bez presedana u hrvatskom školstvu. To je prvo, a drugo, nemojte pričati o vrijednosnoj neutralnost izrazito ideologiziranog spolnog odgoja koji su kreirale manjinske udruge i stručnjaci kojima je takav pristup spolnosti religija. Preporučena literatura je preporučena zato što autori smatraju da upravo takvu literaturu treba preporučiti, zar ne? Ne neku drugu, upravo tu i takvu, koja ide posve mimo odgojnih ciljeva većine roditelja: integralnosti osobe, identiteta na osnovi spola, vrijednosti braka i obitelji i poštivanju reprodukcijske uloge seksualnosti. Ne zavaravajte se, niste nas zavarali.