Iz smrti se vratih zbog ljubavi!

Gori nebo, gore srca!

Plam taj žari, plam taj vrca.

Krista Boga

Uskrsloga, Uskrsloga!

Bilom lupa naša krvca!

Drhte zviježđa nebeskoga!

Iz smrti se vratih zbog čovjeka!

Za sve ljude, svega svijeta!

Nek se čuje sada jeka!

Smrt se guši, život cvjeta!

Za čovjeka, za čovjeka.

Za grešnika ovovijeka

starovijeka, novovijeka!

Iz smrti se vratih zbog života!

Da ne umre, da ne presta,

da rastjera vječne tmine.

Da nam žarka svjetlost sine

sa nebeskoga prijesta!

Za čovjeka ovovijeka

da zablista, Svjetlost Krista!

Tvoga, moga, Uskrsloga!

 

 

Mile Prpa