JURIS PROTECTA

UDRUGA ZA UNAPRIJEĐENJE PRAVOSUĐA U RH

Metalčeva 3, 1000 Zagreb; tel. 01-3020 066; faks; 01-3096 199; e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.">

1) Gradski ured za prostorno uređenje,

zaštitu okoliša, izgradnju Grada,

graditeljstvo, komunalne poslove i promet

n/r gosp. Davor Jelavić, pročelnik Ureda

2) Skupština Grada Zagreba

n/r gosp. Boris Šprem, predsjednik Skupštine

U Zagrebu, 1.3.2010.

Poštovani gospodine Jelavić,

Poštovani gospodine Šprem,

Kako Vam je poznato naša Udruga i niže potpisani osobno već duže vremena zastupaju stajalište da mnoga prometna rješenja u Gradu Zagrebu nisu spojiva s interesima građana i stečevinama europske civilizacije. Uvijek sam bio uvjeren da biste Vi bili skloni promjenama, ali niste imali dovoljno potpore u Poglavarstvu i Gradskoj skupštini. Vremena se mijenjaju, pa su se tako promijenili i odnosi snaga. Nadam se da ste to već prepoznali. Uostalom njemački ADAC je proveo usporedbu javnog prometa u 23 europska grada, a Zagreb je ocijenjen na zadnjem, 23. mjestu. Između ostalog držimo da je potrebno poduzeti slijedeće korake s ciljem da se poboljša individualni promet u Gradu:

1)   Raspisati natječaj za izdavanje licencija za auto taksi prijevoz u, pri čemu polazimo od toga da će cijene prijevoza biti manje ili jednake onim u Rijeci. Potrebno je u samom startu predvidjeti izdavanje više licencija kako bi se osigurala sloboda tržišnog natjecanja. Bilo bi pogrešno da se od sadašnjeg monopola prijeđe na duopol, jer to ne bi osiguralo dovoljnu konkurentnost. Status sadašnjih auto taksi koncesionara uključivši i njihova parkirna mjesta u Gradu ne treba mijenjati. Licencirani auto taksi prijevoznici neće imati predviđena stajališta i naručivat će se pretežno putem telefona odnosno zaustavljati u vožnji. Očekujemo da se konkurencija pojavi na ulicama Zagreba što je moguće prije, kako bi se osigurala sloboda tržišnog natjecanja u ovom segmentu gospodarske djelatnosti i onemogućila monopolistička samovolja jedne cehovske udruge (Udruženje auto taksi prijevoznika Grada Zagreba), koja je do sada uživala potporu Gradskog poglavarstva,  a napose aktualnog gradonačelnika Milana Bandića. Kako Vam je poznato Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja RH u svom osvrtu od 27.12.2004. utvrdila je da  sadašnji model auto taksi prijevoza u Gradu Zagrebu nije u suglasju sa slobodom tržišnog natjecanja. Nažalost moralo je proći više od 5 godina da bi se nešto poduzelo.

2) Ukinuti monopol u odvozu vozila sa zagrebačkih prometnica Zagrebparkingu, podružnici Zagrebačkog holdinga d.o.o, kojom dugi niz godina samovoljno rukovodi Mate Kraljević, „zemljak“ i prisni prijatelj Milana Bandića, te raspisati natječaj u kom će sudjelovati sva poduzeća koja budu zato zainteresirana. To će imati za posljedicu znatno niže cijene za prijevoz vozila koja svojim parkiranjem ugrožavaju promet. Pored toga postoje brojne pritužbe građana da takozvani „puci“ skupa sa prometnom policijom samovoljno primjenjuju propise i odvoze vozila koja su protupropisno parkirana ali ne ugrožavaju promet. Time Grad skupa s MUP-om krši postojeće propise, jer je za protupropisno parkiranje (ukoliko se ne radi o ugrožavanju prometa) predviđena prekršajna kazna a ne prisilno uklanjanje vozila. U ovakvim slučajevima počinitelji (Zagrebparking i MUP)  bi morali nadoknaditi štetu pogođenim građanima.

3)   Predviđene (ugovorne) kazne za prekoračenje vremena parkinga ne ispunjavaju princip razmjernosti, pa su takvi podzakonski akti ništavi, kao sto je čak i Ustavni sud RH u jednoj od svojih odluka presudio. Najnovije izmjene odnosno preimenovanje kazne u cjelodnevni parking ne drži vodu, jer se radi samo o izmjeni forme a ne sadržaja. Prekoračenje vremena parkiranja za jedan sat ne bi smjela prelaziti granicu od 3 do 5 puta cijene sata parkiranja. Protivno je principu razmjernosti odredba kazne koja bi bila 20 puta veća od regularne cijene parkinga i ne postoji ni u jednoj civiliziranoj zemlji Europe i svijeta. Stoga treba ponovo regulirati cijenu parkinga, a naročito kaznu za prekoračenje vremena parkinga, i uskladiti je s normama i realnostima u Gradu Zagrebu. Sadašnje cijene su proizvod samovolje Milana Bandića i Mate Kraljevića, koji na taj način već godinama teroriziraju i pljačkaju građane Zagreba kako bi ostvarivali izvanredno visoke prihode. Tako su prosječne plaće namještenika Zagrebparkinga među najvišim u Hrvatskoj.

Dakle traži se od naslova da obavi sve tri predložene promjene i time konačno prestane terorizirati  građane Zagreba. Nema više izgovora na gradonačelnika Milana Bandića. Njegova moć je prošlost. Skupština u  sadašnjem sastavu je u stanju izmijeniti sve akte koje je do sada donijela „Bandićeva“ Skupština. Na kraju naglašavamo da su predložene mjere u suglasju s potrebama političkog marketinga. Naime građani su ekstremno nezadovoljni sadašnjim stanjem. Jedan anketa, koju je naša Udruga provela putem Interneta na uzorku od 10000 ispitanika, potvrdila je da je 65% građana dalo potporu ukidanju aut taksi monopola i uvođenju riječkog modela u Zagrebu

( http://www.gopetition.com/online/21584/signatures.html ). Naša Udruga je predala rezultate ankete odnosno peticije gradskom uredu za promet (gosp. Artukoviću), ali po običaju nikada nismo dobili odgovor.

Postoje prijedlozi da se organizira javni prosvjed na razini Grada Zagreba, ako se predložene mjere ne sprovedu u razumnom roku (maksimalno 3 mjeseca).

S poštovanjem,

JURIS PROTECTA

Udruga za unapređenje pravosuđa u RG

Zlatko Zeljko, predsjednik