Nedavno je slikar Mladen Žunjić predstavio posve novu artističku produkciju, naime , umjetnik je predstavio iz svojeg atelijera izvornu grafičku estetiku radova osobnim likovnim jezikom.

Slikar nam predstavlja svoju grafičku ediciju limitirane serije umjetničkih radova naziva "plavo-sivo" od samo 30 komada.

Ovo je prvi takav grafički iskorak vrijednog umjetnika,a radi se zapravo o kombinaciji njegovih konkretnih novih ulja i akrila na platnu dorađenih posebnom tehnikom kompjuterskog iscrtavanja.

Apstrakcija na platnu izrađena je u uobičajenom postupku slikanja,posebnim fotografskim postupkom prenese se na kompjutor.

Slikar kompjutorskim programom dodatnog oslikavanja dorađuje postojeću apstrakciju u željenom umjetničkom obliku slikaru svojstvenom, te tako dobivenu novu kompoziciju i simboliku umjetnine tiskarskim strojem otiskuje na željene dimenzije pergament reljefnog papira.

Poseban element u novom ciklusu svakako je motivika, koje se u mnogo čemu razlikuje od dosadašnjih tema koje su zanimale svestranog umjetnika.

Pred nama je moguće i nadnaravni svijet dubina mora ili pak oblici života u dalekom svemiru ili sasvim jednostavno znakovi, simboli tajanstvenog porijekla i značenja.

U ovom ciklusu nema karakterističnog gibanja energije, sve odiše mirnoćom ili gotovo nepokretnošću, iako gledamo u živi svijet.

Svijet fantastičnog porijekla , skriven rasprostire se na velikim formatima Žunjićevih slika, dočaravajući nam tematski novum u atelijeru.

Naravno, i ovaj ciklus potvrđuje iznimnu radoznalost slikara   na njegovom ustrajnom putu razotkrivanja mogućnosti različitog i njegovu doista stvarnu odsutnost straha od suočavanja s novim i nepoznatim.

 

Miroslav Pelikan