Logo

Volio bi znati što gospona Krausa povezuje sa sabornikom Pupovcem i Srbijancima? Možda spoznaja da je Srbija u kolovozu 1942. godine postala ''Judenfrei'' i da gotovo nijedan Žid nije preživio u nacističkoj Srbiji. Ne mogu naći ni jednu drugu poveznicu koja bi ih mogla povezati osim dvoličnosti i oportunizma. Zašto bi Židi za udes Žida u NDH osuđivali ustaše, a za udes Žida u Srbiji optuživali naciste, ako je jugoslavenska srbijanska vlast potpisala pakt sa nacističkom Njemačkom. Ustaše su osnovale NDH pod nacističkom okupacijom.

Što su moglo očekivati nakon pokolja u Beogradu i uvođenja diktature u kraljevini Jugoslaviji? Što drugo preostalo ustašam? Za udes Žida u NDH krivi su nacisti, a najmanje ustaše, crkva i obični Hrvati koji su ih skrivali koliko su mogli, izlažući svoje živote najvećoj opasnosti. Bilo je i oportunih Hrvata koji su ih izdavali kao Hrvate u Titovoj Jugoslaviji. Koliko Židova su spasili Srbijanci u Srbiji ili Srbi u Hrvatskoj? Kakav odnos je imala SPC prema Židima? Kakav joj je odnos danas? Zar Srbijanci nisu Žide isporučivali nacistima na pladnju? Zar učeni i svaki Žid o svemu ovome ne bi trebao znati prije nego što optuži ustaše, današnje Hrvate i na hrvatskoj krvi stvorenu hrvatsku državu? Kako izgleda, ona smeta Pupovcu i Krausu.

Zasigurno ih povezuje mitologija. Židi su izabrani biblijski narod, a Srbijanci su nebeski narod. Međutim, njihovi današnji etnici u srednjovjekovnoj Europi nisu postojali, ako smo svjesni njihove pojave na tlu Europe. Židska religija je utemeljena na Starom zavjetu koji je imao sve odlike mitologije, a srpska na legendama u moderno doba. Srbijanska povijest je najmanje utemeljena na činjenicama jer ne postoje dokazi da su Serbini ili Serbijanci postojali prije nastanka kneževine Srbije. Treba znati da je Dušan silni bio Hrvat koje je pod vlašću Bizanta sebe proglasio Serbom, a ne Serbinom. Serb je inačica naziva Cerve, a ne Cerven, na bizantskom pismu. Zar religijski narodi ne traže posebne privilegije u Hrvatskoj?

Štoviše, po čemu se razlikuje cionizam od nacionalizma, a nacionalizam se izjednačuje sa nacizmom i fašizmom? Kao učeni čovjek gospon Kraus bi trebao razlikovati nacionalizam od nacizma i fašizma, a isto tako bi morao znati da su kolonijalizam i imperijalizam stvorili nacionalizam i nastanak novih država koje su se pokušale osloboditi kolonijalnog i imperijalnog fašizma. Imperijalne sile su stvorile rasizam i fašizam. Europska avangarda je stvorila nacizam, dakle, nacionalni socijalizam, što joj se vratilo kao bumerang. To bi moralo biti jasno svakom mislećem čovjeku. Posljedica nacizma je njemački imperijalizam koji je ugušen u krvi i zločinu od drugih imperijalnih sila. Slično su imperijalne sile rušile imperijalnu Austriju u 1. svjetskom ratu.

Najveći protivnici nacionalizma su bili imperijalni Englezi jer je on ugrožavao njihov Imperij. On je ugrožavao i druge europske kolonizatore. Englezi su pojmu nacionalizam dali nacističko značenje jer je nacionalni socijalizam, dakle, nacizam u Njemačkoj ugrozio njihove interese i stvorio njemački imperijalizam. Socijalizam je bio preteča komunizma, dakle, totalitarnog i komunističkog imperijalizma. Granice su krojili kolonizatori i imperijalisti, dakle, rasisti i fašisti prema svojim potrebama, a najmanje po potrebama pokorenog puka. Nacionalizam je bio pokret koji se opirao kolonijalnom imperijalizmu, a cilj mu je bio stvaranje narodnih država. Zašto onda granice novonastalih država nisu jamčile mir? Umjesto mira granice su bile uvod u nova krvoprolića u Africi i Aziji koja se događaju i danas jer nisu oslikavale teritorije i podjele naroda na temelju jezika i običaja nego interese kolonizatora.

Zar granice nisu uzrok svih ratova na Balkanu, a iza tih granica su stale imperijalne sile koje su preferirale povećanje Srbije i stvaranje Slovenije nauštrb Hrvatske, dakle, na dijelu hrvatskog etničkog i povijesnog teritorija. Tako se rušio austrijski Imperij. Očito, radi se o pokoravanju drugog naroda i otimanju njegove kulture i teritorija. Iza tih otimanja i posrbljivanja hrvatskih pravoslavaca stala je Srbija uz potporu imperijalnih sila. Slično je nastao i današnji Izrael jer aškenezijski Židi nemaju nikakve sveze sa Hebrejima. To ne možemo reći za sefardijske Žide koji potječu sa Levanta. Zbog događaja u Beogradu, morala bi biti jasna pojava ustaša svim Židima nakon krvoprolića u jugoslavenskoj ''skupštini'', ali ne kao nacista ili fašista nego kao nacionalista koji su željeli stvoriti nezavisnu hrvatsku državu. Zašto se onda ustaše naziva fašistima?

Zar hrvatski narod nije imao pravo na svoju narodnu državu nakon takvog pokolja i srbijanske diktature u kraljevini Jugoslaviji? Gospon Kraus bi morao znati da sa talijanskim fašistima nisu surađivali ustaše nego četnici. Ustaše su Talijanima poklonili Šibenik i Split sa okolicom samo da bi osnovali NDH, a Istru, Rijeku sa Cresom i Lošinjom, Zadar sa zaleđem, Lastovo i Palagružu je Talijanima poklonila kraljevina Jugoslavija. Čvrsto vjerujem da ta dva religijska naroda imaju starohrvatske korijene, a odatle tolika mržnja prema svemu što je hrvatsko. Što je etimologija i semantika prezimena Kraus ili etnika Serb i Serbin? Što je etimologija etnika Ebre? Zašto nam se i danas laže da je Pavelić Talijanima prodao Istru sa otocima Cresom i Lošinjom, Rijeku, Zadar sa zaleđem te otoke Lastavo i Palagružu. Ustaše nikad nisu vladali tim prostorima nego talijanski fašisti. Nije mi jasno zašto IDS optužuje ustaše za fašizam u Istri ako oni tamo nikada nisu vladali.

Bizantsko i rimsko kršćanstvo su bili jedna religija sve do raskola polovicom 11. stoljeća. Međutim, Hrvati u povijesnoj Krajini su došli u kontakt sa kršćanstvom preko Bizanta jer nakon propasti rimskog Imperija na tim prostorima je zavladao Bizant. Krajina je značila carevina, što znači da je Hrvatska bila država i vazal Bizanta. Hrvati u Krajini su imali bizantske običaje, a pod jurisdikciju katoličkog Rima su došli nakon propasti Bizanta za vrijeme vladavine kneza Trpimira. Mnogi se danas pitaju što znači sufiks ''mir''u hrvatskim imenima? Taj sufiks nam otkriva kad su Hrvati došli pod jurisdikciju Rima, ali isto tako označuje da su ovim prostorom zavladali Franci jer oni su u svojim imenima imali sufiks ''mer''.

Naime, prvi franački vladar se zvao Mer-ovič, a svi njegovi nasljednici su nosili prefiks ''mer'' kao sufiks u imenima, pa tako su i hrvatski vladari nosili sufiks ''mir'' koji je inačica sufiksa ''mer''. Ovo nam pokazuje da je Merovič bio prvi Hrvat koji je prihvatio Novi zavjet. U Krajini su vršeni religijski obredi na latinskom i grčkom jeziku, a zbog toga danas imamo toponime Islam grčki i Islam latinski. Nigdje se ne spominju ni hrvatski ni srpski jer je liturgija bila zabranjena na narodnom jeziku. Međutim, mi danas znamo da su jedni i drugi govorili istim jezikom koji Srbi i danas zovu dalmatski, a bez ikakve sumnje Dalmati su bili Hrvati jer naziv Dalmat je nastao od naziva Harvač po uticajem semitskih Latina.

Granica Krajine ili Carevine je sa rijeke Morave premještena na rijeku Drinu 924. godine, a godinu dana nakon toga na vlast dolazi kralj Tomislav, a osobno mislim da se kralj zvao Tomis+lav, dakle, Tomič+lav jer sufiks ''slav'' tada nije postojao. Taj dio carevine je došao pod vlast Bugara kao i cijela današnja Srbija sve do Beograda zajedno sa Raškom, sve do osmanlijske okupacije. Beograd su Bugari nazvali Bel Grad, a ta naziv ukazuje na Bele Hrvate. Avare je izmislio Rim, isto kao i Žide, jer ti Hrvati nisu prihvaćali novokršćanstvo. Dakle, na današnje prostore su dolazili Avari, dakle, Hrvati. Mnogi povjesničari poistovjećuju Ugare i Bugare, jer oba naziva su nastala od naziva Ugar. Ugar je izveden od naziva Vačar, dakle, Vagar, a vjerujem da je toga svijestan gospon Kraus. Vagar znači nomad. Naime, Latini su bili Semiti i oni su čitali sa desna na lijevo.

Tako je naziv HARAVAČA postao Čavaraha, odnosno, Čavara i Avara jer je trebalo nametnuti novu religiju. Preko semitskog pisma i čitanja Hrvati su postali Čavali ili Avali jer su Semiti glas R često pisali slovom L. Tako je Eras postala Elas, a po Elatima Grci su svoj teritorij nazivali Elada, a sebe su zvali Eleni. Ovdje je očit nedostatak slova za glasove H, V i Č u grčkom pismu. Ovo nam pokazuje da su na prostoru stare Grčke živjeli Hrvati prije Helena, a na to nas upućuje grčka mitologija i toponimija. Od naziva Aval nastaju božanstva Avel, Avil, Bal i biblijski blizanac Abel. Abel je u semitskoj mitologiji označavao zemljin satelit Mjesec, ali u tvorbi naziva sufiks El zamjenjuje naziv Vača. Razlog zašto je Avel postao El i Abel je nedostatak slova za glas V u semitskim pismima. To nam najbolje otkriva naziv is-RA-EL. Ra je simbol Sunca izveden od naziva Hara, a Ela ili El zamjenjuje naziv Vača. El je Avela, odnosno, Avila ili Čavela, odnosno, Avel, Avil i Čavel. Odatle i hrvatska zaštitnica Vila. Grci su planet Zemlju nazvali Gea, što je nastalo od naziva Čea, odnosno Čava, a naziv Čava je tada označavala Sunce.

Europski Židi koji su još poznati kao Aškenazi nemaju nikakve sveze sa Hebrejima. Oni su po fizionomiji Europljani kao i mnogi Skandinavci, Poljaci, Nijemci i Rusi. On su u Europu stigli odavno sa turkijskih prostora i današnjeg Afganistana te prihvatili stari Zavjet kao i svi Europljani te postali starokršćani ili Judi.. Oni nikada nisu govorili hebrejski i stvorili su svoj jidiš idiom, koji je mješavina njemačkog i poljskog jezika, te tako čuvali svoj identitet pred naletom Novog zavjeta. Dosta Žida je stradalo u NDH, ali dosta ih je izbjeglo iz NDH u Israel u doba komunizma sa tim da su se morali odreći svoje imovine. Na temelju jezika, oni si nazvani Jidi, dakle, Židi na katoličkim prostorima, što je izvedeno od naziva Judi. Od naziva Judi nastaje hrvatska imenica ''ljudi'', a to nam ukazuje da su i Hrvati bili starokršćani. Židi jesu zbog Starog zavjeta bili diskriminirani, ali prema Ericu Frommu, holokaust je posljedica Hitlerove mržnje prema ocu koji je bio Žid. Štoviše, mali broj hrvatskih Žida je stradao u Jasenovcu od bolesti, a najviše ih je stradalo u logorima izvan teritorija NDH.

Nemoralno je i neljudski optuživati današnje Hrvate za fašizam jer oni i njihovi predci nikada nisu surađivali ni sa Venecijom ni sa Italijom. Hrvatski partizani su se pobunili protiv fašizma i ratovali su protiv talijanskog i srbijanskog fašizma. Nažalost, mnoge od njih, ako nisu poginuli u borbi sa fašistima i četnicima na Neretvi i Sutjesci, nakon rata je progonila Partija na čelu sa Titom. Prihvativši četnike u partizane, Tito je uprljao partizanski pokret jer su četnici nakon završetka rata pobili prema nekim procjenama gotovo pola milijuna Hrvata. To su procjene, a na to ukazuju Huda jama, Kočevski rog, Macelj i mnoga druga neotkopana stratišta. Jasenovac je najobičnija laž jer tamo nema ni kostiju, ni popisa logoraša koje su ustaške vlasti brižno vodile, a koje čuvaju potomci komunističkih i četničkih koljača kao oči u glavi. Ako želite da Vam vjerujemo, dokažite nam to otkopavanjem Jasenovca i arhivskim dokazima. Bez toga zauvijek zašutite jer lažima obmanjujete javnost. Ako je Pavelić bio toliko veliki zločinac, zašto ga nema među 30 najvećih zločinaca u svijetu? No, Tito je na toj zločinačkoj listi deseti zločinac u svijetu.

Srećko Radović

Template Design © Joomla Templates | GavickPro. All rights reserved.