Logo

Općenito riječ “kult” ima negativno značenje i obilježava grupu ljudi, okupljenih oko novih radikalnih religioznih, spiritualnih, društvenih, političkih ili ekonomskih pogleda, koji odstupaju od ustaljenih društvenih, moralnih i razvojnih   civilizacijskih saznanja i normi. Grupa vjeruje i slijedi predvodnika ili vođu, jer ih privlači koristeći metode manipulacija uma.

Pod kultnim manipulacijama se smatra djelovanje vođe koji putem iluzionih, lažnih ili neprovjerenih obećanja navodi grupu u cilju prihvaćanja novih radikalnih pogleda na svijet i život.

Povezanost religioznih i političkih kultova                                          

Mentalno stanje grupe sljedbenika tijekom vremena se mijenja i poprima patološko ponašanje, nesposobno za realno i vlastito sagledavanje sredine i vanjskih događaja. Metode manipulacije članova i metode liječenja od djelovanja religioznih kultova, slične su ali daleko složenije, tragičnija i teže kod svih oblika političkih kultova.

Kultovi, općenito, mogu biti religiozni, politički i ekonomski i njihove kombinacije, a najveći broj kultnih grupa u svijetu su religiozni kultovi.

Danas u svijetu (većinom u SAD-u) postoji nekoliko tisuća religioznih kutova od kojih tek desetak negativno destruktivnih kultova. Od političkih kultova postoje, još nekoliko političko komunističkih kultova, kao i manji broj neo-komunističkih kultova, nekoliko agresivno terorističko religioznih kultova i nekoliko političko ekonomskih kultova.

Veličina religioznih kultnih grupa ljudi kreće se od stotinjak do nekoliko stotina tisuća ili milijuna kod političkih kultova, koja kod većeg broja članova prerasta u oblik složene organizacije podređene vođi kulta. Članovi kulta su istomišljenici programa i ideja vođe, pojedinci, obiteljski vezani članovi, pa čak i cijele obitelji. Vremenska dužina pripadnosti kultovima većinom traje dugo ili doživotno i često i generacijski.

Jedan od primjera novijeg fenomena kultnog masovnog okupljanja i manipuliranja uma ljudima i modifikacije kulta prema unutarnjim i vanjskim prilikama, je neviđeni uspjeh moderne organizacije mirnog religioznog kulta “Rajneeshee” ili (“Orange People”), koji je postigo 1980-ih godina u SAD (Oregon) pod vodstvom spiritualnog vođe Osho. To je također jako dobar primjer proučavanja kultova, posebno političkih kultova, promatrajući veliku manipulacijsku moć njegovog vođe i njegovih pomoćnika, od njegovog početnog stanja i kasnijeg rasta, organizacijskog i tehnološkog napretka, do podjele kulta i vođa, postepeni prelazak mirnog kulta u djelomični politički i kriminalni kult i do ruba zločinačkog, njegovo liječenje i vraćanje kulta na početno mirno stanje.

Politički kultovi

Opće poznavanje političkih kultova ovisi o društvenim sustavima. Uglavnom u komunističkim zemljama u kojima su vladali politički komunistički kultovi, nisu se učili i izučavali politički kultovi ni u kojem društveno obrazovnom području, u školskom ili znanstvenom obliku, jer su vođe komunizma uz komunističke zakone, izbjegavala i zabranjivala postojanje nepovoljnih riječi za njih, kao riječ “politički kult” iz vlastite obrane.

Time su mogli nesmetano manipulirati pučanstvo kroz proces stvaranja novog komunističkog čovjeka i društva i pisati svoju boljševičko-komunističku jednoumnu povijest, mitove i razvojne neistine. Komunistički istraživači i intelektualci, kao vrhunski nagativni manipulatori riječi, pojmova i neistina, upotrebljavaju umjesto naziva “politički kult”, lažne riječi kao “napredni pokret, suvremeno društvo ili napredna ideologija”, dok zagovaraju likvidiranje i brutalno ponižavanje protivnike programa. Komunistička intelektualna razvojno nazadana i zločinačka “elita” koja je branila komunizam, kao što čini i danas pod drugim imenom za komunizam, mentalno, moralno i razvojno je deformirana do nasljednih, porodičnih i genetskih korijena.   Komunističke države su godinama i desetljećima izučavale i bezuspješno razvijale Marxove društvene teorije koje su u biti bile duboko društveno razvojno nazadne prema ljudskim pravima, korisnom razvoju i zdravom gospodarskom rastu i time i nepovratno nepravedne prema ljudskim slobodama i zaslugama.

(Nažalost, slično je mentalno defektno obrazovno stanje zaostalo i u postkomunističkoj Hrvatskoj, u svim vidovima obrazovanja, posebno na svim društvenim fakultetima, jer stara ili nova komunistička politička i obrazovna struktura izbjegava davati šire znanje studentima o političkim kultovima u prošlosti i sadašnjosti, što post-komunističkoj hrvatskoj državi daje mogućnost nastavka povijesnih i političkih manipulacija i obmana.

Jedan od važnih razloga nesposobnosti postizanja državnog uspjeha, neovisnosti i suverenosti, te općeg boljeg razumijevanja domaćih i vanjskih političkih i društvenih događaja, je slabo poznavanja metoda djelovanja i manipulacija političkih kultova unutar postkomunističkog društva, stranaka i političara. S druge strane postkomunistička glasovateljeska izborna struktura, kojima su političari nametnuti izbornim i medijskim manipulacijama, ne može procijeniti kultne političke manipulacije i izabrati najbolje.)

Politički zločinački državni kultovi, koji su pojavili u prošlom stoljeću, direktni su krivci za masovne milijunske ljudske žrtve i patnje širom svijeta. Oni su uzrokovali broj ljudskih žrtava veći nego svi prethodni ratovi zajedno u povijesti čovječanstva. Ljudsko mentalno stanje stvoreno pod političkim kultovima je jedina masovna prenosna mentalna patološka bolest koja hara čovječanstvom, ali se zasad liječi i sprečava provjerenim metodama.

Riječ “politički kult”, može se upotrebljavati u području političko društvenog djelovanja za objašnjenje društvenih i političkih pojava unutar nekih političkih tranaka i država, čiji politički vođa koriste metode masovne negativne manipulacije uma svojih članova i građana, vršeći kognitivni poremećaj mentalnih ljudskih procesa slično kao i kod članova religioznih kultova. Ako imaju agresivne namjere, politički kultovi koristeći veliku vojnu moć, postaju opasnost za vlastite građane, susjedne države, kao i za svjetsku sigurnost.  

Politički kult prema unutrašnjoj organizaciji može biti grupni ili državni, a prema ideji privlačenja i okupljanju može biti nad-nacionalni, iluziono društveno besklasno pravedni, neo-politički, religiozni, kolonijalni, ekonomski. Po ponašanju i djelovanju može biti mirni, ekspanzionistički, agresivni, fašistički, kriminalni, moralno zločinački, zločinački, genocidni kult ili kombinacija i višestruka kombinacija svih navedenih.

Najvećim dijelom politički kultovi su zločinački, naročito kroz period revolucionarne borbe za vlast i tijekom diktatorske vlasti. Oni kasnije mogu, pod pritiskom izvana i poraza njihovog programa, prestati biti agresivni i zločinački, postepeno se pretvarajući u mirni politički moralno zločinački kult, koji ako provedu zamjenu vladajuće strukture političkog zločinačkog kulta iz svih političkih, sudskih, sigurnosnih, upravnih i obrazovnih struktura, državni politički sustav može postati demokratska država, koja se od tog trenutka može normalno gospodarski, društveno i moralno razvijati.

Glavni dijelovi političkih kultova se analiziraju i procjenjuju kod svakog političkog kulta, međutim gruba procjena se lako može odrediti već prema postupanju prema protivnicima, broju žrtava i odnos prema grobištima žrtava i protivnika.

Glavni dijelovi političkog (zločinačkog) kulta su:

  1. Vođa koji koristi metode manipulacije uma pri provođenju programa.
  2. Program koji stvara ili odobrava vođa političkog kulta
  3. Organizacija koja provodi ciljeve kultnog programa i naredbe vođe u svim segmentima društva
  4. Teroristička organizacija, vojna hunta ili tajne službe. Oni su podređeni vođi i služi za zaštitu političkog kulta i ostvarenje programa putem fizičke i mentalne likvidacija protivnika
  5. Gospodarska mafija organizirana za financiranju programa i kultnog političkog sustava

Mirni politički ili mirni neo-politički kultovi većinom nastaju modifikacijom političkih zločinačkih kultova nekim oblikom pobune unutar ili izvan državne vlasti. Većinom su to bivši politički zločinački komunistički kultovi koji su se pod vanjskim anti-kultnim metodama političko ekonomskih pritisaka mijenjali. Oni se mogu pronaći, razmatrati i ocijeniti prema osnovnim dijelovima političkog kulta.

Politički zločinački kultovi

Najvažniji dio političkog kulta o kojoj ovisi negov oblik, kao i privlačenja članova i ostvarenje ciljeva, je program zajedno s vođom koji koristi negativne manipulaciju uma članova i pučanstva. Manipulacija ljudima može biti kroz iluzionu ideju stvaranja novog čovjeka, nad-nacionalističkim programom, osiguranja iluzione pravde, bolje lažne budućnosti, boljeg lažnog društvenog ili gospodarskog sustava, više rase, klasne jednakosti, lažnog bratstva i jedinstva, ili pak ugroženosti i lažne opasnosti, izazivanje straha, lažne ili skrivene povijesti, lažnog ili preuveličanog broja žrtava, mržnje prema protivnicima i raznim kombinacijama navedenog.

S manipulacijom ekstremne mržnje prema protivniku ili protivnom mišljenju, kultni vođe stvaraju zločinačko mentalno stanje uma sljedbenika, koji postaju osobe bez ljudskih osjećaja prema živim i mrtvim protivnicima, pripremajući ih za masovna poniženja protivnika, ubojstva i čak i genocid.

U svijetu u prošlom stoljeću su postojala dva izuzetno opasna, okrutna i agresivna politička zločinačko genocidna državna kulta, koji su bili prijetnja cijelom svijetu i to su: boljševičko komunistički politički kult i njegovi kultni ogranci u drugim državama, čiji je idejni tvorac Karl Marx a praktični osnivač i vođa Lenjin, i njemački nacistički (nad nacionalni) politički kult pod osnivanjem i vodstvom Hitlera.

Najveći svjetski masovni političko kultni odgovorni ubojica svih vremena, je Mao Zedong diktator i vođa kineskog boljševičkog kulta, koji je odgovoran za smrt oko 50 miliona ljudi. Drugi je boljševiško komunistički diktator Staljin s oko 30 miliona, nacistički diktator i masovni genocidni zločinac Hitler s preko 6 miliona, na desetom mjestu liste svijetskih zločinaca je jugo-komunistički diktator Josip Broz.

Njemački agresivno zločinački nacistički religiozno državni kult odgovoran za oko 6 milijuna židovskih žrtava i brutalnu patnju židovskog zarobljenog naroda, ukupno 30 milijuna žrtava, je potpuno vojno poražen i politički osuđen. Kultno zločinački politički i religiozno mentalni dio nacizma je dokazanom istinom osuđen i uništen a visoki tvorci i izvršitelji zločinačkog političkog kulta, osuđeni. U liječenju njemačkog političkog zločinačkog kulta, izvršene su sve potrebne faze mentalnog oporavka populacije od političkog zločinačkog kulta. Njemačka je nakon toga društveno, gospodarski i politički brzo napredovala i mentalno i moralno potpuno oporavljena.

Politički komunistički zločinački državni kultovi su dijelovi izvornog sovjetskog boljševičkog komunističkog kulta, koji su se bili raširili po cijelom svijetu i neki djelomično modificirali ili prilagodili sredini i vanjskim uvjetima, zauzimajući oko polovinu čovječanstva. Direktno vojno nisu poraženi, ali politički i gospodarski jesu (osim Sjeverne Koreje za sada), jer svi postepeno   odbacuju nazadni i agresivno nametnuti Marxs-Lenjinov model društva i gospopodarstva i uvode tržnu ekonomiju, privatno vlasništvo ili višepartijski demokratski politički sustav.

      Ustvari idejni tvorac prvog političkog kulta bio je njemački društveni znanstvenik Karl Marx, koji je napisao teorijske osnove novog društvenog sustava pedesetak godina prije Lenjina. Čak je i osnovao grupu istomišljenika, te predlagao i financirao oružanu pobunu radnika, ali nije bio prihvaćen od veće radničke populacije u to vrijeme. On je time bio i idejni začetnik prvog agresivnog političkog kulta, koga je Lenjin samo praktično proveo, razvio i zločinački proširio.

   Marx je prema tome i dijelom odgovoran za oko 100 milijuna žrtava komunizma, kao žrtava nasilnog novog društvenog procesa, ali potpuno odgovoran za nazadno razvojnu komunističku teoriju, koju su komunistički kultni zločinci prisilno nametali i razvojno i moralno i gospodarski unazadili polovicu čovječanstva. Oni tako nisu stvorili niti jedan korisni proizvod materijalni ili duhovni, kojega bi mogla koristiti današnja civilizacij

   Komunistički politički kultovi su, pored izazivanja oko 100 miliona žrtava, nakon dugotrajnog Hladnog rata protiv njih od strane naprednih demokratskih država Zapada, politički i gospodarski poraženi, ali nisu i dovoljno javno optuženi, osuđeni, istraženi i izučeni, kao nacistički politički kult, kako bi se nazadno ideološko mentalno stanje stanovništva brže mijenjalo, a time i otvorile mogućnosti bržeg gospodarskog, društvenog i moralnog oporavka. Ali i izučavanjem, osudom i izjednačavanjem s nacizmom kao iste mentalne bolesti, kako bi se uspješnije spriječili ponovljeni slični slučajevi.

To se međutim nije dogodilo, jer odgovara razvijenim demokratskim državama zbog lagane kontrole i političkog i ekonomskog nadzora nad mirnim političkim komunističkim državnim kultovima, uz nastavak neo-kolonijalne politike i kontrole nad njihovim vladajućim političkim i gospodarskim strukturama. Naime, vodeće svjetske države ponekad koriste i podržavaju lokalne političke državne (fašističke, komunističke, neo-komunističke) kultove, jer su politički lako manipulativni i korumpirani sustavi, te povoljni za njihove globalne političke i ekonomske ciljeve.

Politički zločinački jugo-komunistički kult

Komunistički politički državni zločinačko genocidni kult, koji je uz neka kasnija manja poboljšanja ljudskih sloboda i političkih modifikacije tijekom duge diktature vladanja opstajao u srcu Europe, je jugo-komunistički ekstremno zločinački politički kult, pod dugotrajnom diktaturom brutalnog zločinačkog boljševičkog vođe Josipa Broza. Taj politički kult, koji je bio dio sovjetskog boljševičkog političkog kulta, počima se postepeno formirati nakon sovjetske boljševičke revolucije unutar totalitarne uspostave srpske kraljevine Jugoslavije.

Ali masovnost i okrutnost jugo komunističkih zločina tijekom i nakon DSR u borbi za komunističku vlast pod vodstvom boljševičkog diktatora Josipa Broza, nisu viđene nigdje u svijetu, i mogu biti objašnjeni samo putem mentalno patološko kultnim stanjem uma jugo-boljševičkog vođe i njegovih užih suradnika. Oni su bili opsjednuti željom ostvarenja ciljeva političkog boljševičkog kulta pod svaku cijenu uz fanatičku mržnju koju gradi politički zločinački komunistički kult prema protivnicima, kao bićima koja nisu vrijedna postojanja, omogućavala im je lako mentalno podnošenje masovnih ljudskih eliminacija.

Jugo-boljševički politički kult s udruženim veliko-srpskim političkim zločinačkim kultom najviše je mržnju usmjeravao i stvarao prema najvećim obostranim svojim protivnicima, Hrvatima i katolicima, radi njihovog negiranja nazadnog komunizma i jugoslavenstva. Povijesne neistine, mitovi, dogme, povijesne obmane prema hrvatskom narodu i bilo kojoj hrvatskoj državi, masovni zločini i genocidi svih vrsta nad Hrvatima, mogu se objasniti načinom udružene patološke borbe dva zločinačka politička kulta koji imaju većinu zajedničkih ciljeva, i koji koriste sva moguća zločinačka i propagandna sredstva u borbi protiv protivnika odnosno hrvatskog naroda u cjelini i bilo koje samostalne nezavisne hrvatske države.

Lokalno ekspanzionistički politički veliko-srpski kult, skriven iza manipulacija i potpore britanskih kolonijalnih politika, postoji već duže vrijeme i prilagođava se svim političkim vremenima kroz razne transformacije, i koji je uzrok mnogih lokalnih i svjetskih političkih problema i žrtava. Taj politički kult se je počeo formirati prema dokumentu srpskog ministra Garašanina nazvanog “Načertanije” pisanog unazad 150 godina i idejama srpskog lingviste Vuka Karadžića prema zapisima “Srbi svi i svuda”.

Do punog izražaja dolazi oko PSR i formiranja pro-srpske države kraljevine Jugoslavije i sve do i tijekom DSR. Kroz DSR i nakon rata je integriran u komunističku Jugoslaviju, aktivan u ratovima nakon raspada komunističke Jugoslavije i nakon njih u mirnijem obliku. Njihovi dokumenti navode kako se Srbija treba proširiti na sva područja gdje žive Srbi sve do važnog izlaza na more, tvrdeći kako su slavenski narodi kao Slovenci, Hrvati, Bošnjaci, Makedonci, Crnogorci u korijenu pravoslavni Srbi, koji su samo prešli na drugu vjeru i govore isti srpski jezik, opravdavajući time zauzimanje i vladanje nad njihovim teritorijima.

Iako je veliko srpski politički kult uzrokovao mnogo žrtava u lokalnim okvirima, odgovoran je za početak PSR, formiranje totalitarne obje pro-srpske totalitarne Jugoslavije i zločine tijekom postojanja ovih neuspjelih državnih tvorevina i nakon raspada istih, još uvijek je prisutan i politički podržavan od neo-kolonijalne britanske politike, koja graniči s oblikom političko ekonomskog kolonijalno zločinačkog kulta.

Broj masovnih grobišta hrvatskih žrtava pokazuje sistematsko i plansko likvidiranje protivnika jugo-komunizma, kao neoborivi dokaz postojanja jugo-komunističkog političkog zločinačkog kulta i genocida nad hrvatskim pučanstvom. Nikada osuđene komunističke zločine i ne provođenje istraživanja žrtava i povijesti DSR od državnih institucija RH, te stalno manipuliranje s žrtvama i povijesti, potvrđuje i dugo postojanje hrvatskog neo-političkog državnog kulta.

 Borba protiv političkih kultova

Vodeće demokratske velesile vode globalnu kontrolu i borbu protiv političkih kultova. Jedna od najvažnijih komponenti borbe, je širenje dokazane istine (povijesne, političke, društvene i gospodarske), što svjetske demokratske velesile ponekad lokalno ne provode dovoljno, ili prešučuju, iz mnogih razloga.

Tako povijesna i politička znanost još nisu potpuno objasnile fenomen duge diktature i vladanja i ekstremno zločinačkog jugo-komunističkog političkog državnog kulta, i dugi način njegovog samo djelomičnog liječenja bez optužbi za stravične masovne zločine kroz revolucionu borbu u osvajanju vlasti. Jugo-komunstički masovni zločini, manipulacije lažnim optužbama, povijesnim istinama i lažnim brojem žrtava, su bili i sada su poznati tajnim i političkim službama naprednih vodećih demokratskih država, koji nikada nisu zvanično reagirali, štiteći jugokomuniste ali s druge strane i britanske političke zločine, zbog isporuke hrvatskih zarobljenika zločinačkim komunistima poslije DS rata, šaljući ih u sigurnu smrt.

Ostaje zadatak hrvatskim političarima, istraživačima, povjesničarima i političkim znanstvenicima da riješe tajnu najvećeg poslije ratnog zločina nad hrvatskim narodom i uzroke njegovog prikrivanja, kako bi se hrvatski narod oslobodio svih okova uslijed djelovanja ostataka i naslijeđa političkih zločinačkih kultova, koji ga sputavaju u povijesnoj istini, nezavisnosti i razvoju.

Proučavanje djelovanja i posljedica političkih kultova, te istraživanja načina i vrste borbi i vrsti liječenja, omogućava točnije sagledavanje povijesnih društvenih, političkih i gospodarskih procesa i doprinos ili odgovornosti različitih političkih sustava uključenih u proces liječenja te opake ljudske mentalne bolesti. Ustvari, sposobnost korištenja znanja o političkim kultovima i primjena toga znanja u političkim manipulacijama, je metoda koja pomaže u politici i povijesnoj znanosti, kao što pomaže u medicini dijagnostički rendgenski aparat u otkrivanju unutrašnjih tajni tijela.

Razumijevanje postojanja i djelovanja političkih kultova od strane današnjih hrvatskih glasovatelja, podiglo bi glasačku svijest hrvatskih birača ali i nastojanje političara i stranaka u poboljšanju svojih programa, narocito razvojno gospodarskih. Stvaranje anti-političko kultne biračke svijesti hrvatskih građana i znanja izbora anti-političko kultnih vođa, jedini je pravi put izlaska iz razvojnog i moralno zločinačkog političko kultnog naslijeđa i kaosa, koji razara i unazađuje hrvatski narod već preko jednog stoljeća.

 

Zlatko Uvanović    

Template Design © Joomla Templates | GavickPro. All rights reserved.