Hrvatska

SAD je hrvatskom narodu pravi saveznik još od Mirovne koferencije u Parizu 1919. godine

Obilježavanje 30. obljetnice uspostave diplomatsklih odnosa Republike Hrvatske i Sjedinjenih Američkih Država je idealan povod da se retrospektivno analiziraju odnosi između dviju država i dviju nacija. Glavna poveznica dviju država bili su mnogo prije nego što je Hrvatska postala slobodna i nezavisna država, jer je još za vrijeme Austrougarske monarhije veliki broj Hrvata prije svega iz Dalmacije u potrazi za kruhom i boljim životom iselio u "obećanu zemlju".

Jadranka Polović: Rusija i Turska ujedinjene u naporima umanjenja utjecaja EU-a na jugoistoku Europe

Rusija i Turska će raditi na podjeli svojih interesa na Balkanu tako da će Turci jačati svoj utjecaj među muslimanskim stanovništvom Zapadnog Balkana, a Rusi među pravoslavnim, u svakom slučaju danas su ove dvije sile ujedinjene u naporima da umanje utjecaj EU na cijelom jugoistoku Europe, izjavila je za Dnevnik.ba dr.sc. Jadranka Polović, profesorica s Hrvatskih studija u Zagrebu i Sveučilišta Libertas.