Ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić na konferenciji za novinare ponovio je da je LNG projekt na Krku strateški važan projekt Republike Hrvatske. 

- Od samog početka tom projektu hrvatska javnost pristupa sa značajnim interesom - rekao je Ćorić i iznio pregled aktivnosti na tome projektu.

Kazao je da Hrvatska u projekt LNG-ja sigurno ide.

- Mađari žele sudjelovati u vlasništvu, ali vlasništvo će biti u dominantno hrvatskim rukama - istaknuo je i kazao da je riječ o strateški važnom projektu Republike Hrvatske.  

Istaknuo je da je cilj profitabilna i uspješna INA.

-Cilj Vlade Republike Hrvatske je da INA bude profitabilna i uspješna. Uspješna i efikasna INA nema alternativu. Objava premijera Plenkovića pred Božić 2016. godine o našoj želji da otkupimo dionice INA-e od mađarskog MOL-a je nešto od čega Vlada nije odustala. Taj proces nije jednostavan. U njemu postoje točke koje ga usporavaju - istaknuo je Ćorić.

Osvrnuo se na nekoliko zakona koje smatra bitnima. Među njima je i zakon kojima su racionalizirane agencije. Tu je i zakon o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika. Kazao je da je lani bio natječaj za eksploataciju i istraživanje ugljikovodika na sedam polja na panonskom području. Naglasio je da je to bitno jer Hrvatska trenutačno samo dio svojih potreba namiruje iz vlastite proizvodnje, kazao je i dodaje da se trenutačno razmatra i istraživanje i eksploatacija na području Dinarida.

Smatra da je plinsko tržište na području Hrvatske djelomično liberalizirano.

- Također, unatoč tome, nastojimo da se cijena plina za najosjetljiviju skupinu ljudi zadrži na istoj razini. Potkraj 2018. donijet je i zakon o obnovljivim izvorima energije. Hrvatska ima izuzetno velik potencijal u proizvodnji iz obnovljivih izvora energije. Činjenica da taj potenicjal nije do kraja bio iskorišten nagnala nas je da donošenjem novog zakona omogućimo, osiguramo da se proizvodnja iz obnovljivih izvora energije u RH odvija uz manje administrativnih opterećenja - istaknuo je ministar Ćorić.

 

M.M.