Željko Primorac: Brisali su se i brišu tragovi Hrvata

Brojni su primjeri kroz povijest kada su se nove vlasti, osvajači ili nove dominantne vjere, obračunavali sa simbolima prijašnjih vlasti, vladara ili vjera. Još za vrijeme egipatskih dinastija nove vlasti (faraoni) znali su prebrisati lica prethodnih vladara ukoliko su zaključili kako su se ogriješili o drevna vjerovanja ili tradicije.

Višnja Starešina: Hrvatska je jedina europska država koja nakon pada komunizma nije (is)koristila potencijal svojeg iseljeništva

Vrijedna i aktivna ministrica Divjak uspjela je uznemiriti i naljutiti i aktiviste hrvatskog iseljeništva. Nemir potječe od spoznaje da ministrica u vrijeme ljetnih odmora pokušava, a možda će i uspjeti, zaustaviti ili barem odgoditi uvođenje Studija demografije i hrvatskog iseljeništva na Hrvatskim studijima, u izradi čije koncepcije i programa je, uz domaće, sudjelovalo i više hrvatskih stručnjaka iz iseljeništva, koji je prošao sve procedure pred međunarodnim i domaćim instancijama i trebao bi započeti ove jeseni.

Željko Primorac: Želimo li paradno ili ratno zrakoplovstvo?

Nakon propasti posla s nabavom borbenih zrakoplova F16 Barack od Izraela bilo je iznimno važno da se čim prije nađe novi model nabave zrakoplova za Hrvatsko ratno zrakoplovstvo. Ne samo da se s nabavom novih zrakoplova za HRZ kasni već se debelo ušlo u prostor kada više neće biti izlaza osim – gašenja lovačke komponente HRZ-a. Stoga je pauza oko aktivnosti vezanih za nabavu novog zrakoplova od nekoliko mjeseci, od vremena kada je Vlada u siječnju donijela odluku o poništavanju odluke o nabavi F16 Barack od Izraela, izgubljeno vrijeme za Hrvatsku i HRZ.