Ivo Farčić, odvjetnik Milijana Brkića, oglasio se povodom priopćenja MUP-a RH o ponovnom pokretanju postupka oduzimanja stručnog naziva u svezi navodnog plagiranja završnog rada od strane njegovog klijenta, Milijana Brkića, ustvrdivši kako samovoljno i netransparentno pokretanje postupaka mimo postojanja jasne i nužne regulative nije načelo pravne države

-Začuđen sam priopćenjem da će Policijska akademija ponovno inicirati postupak protiv gospodina Milijana Brkića  iz razloga što je u ovom predmetu već jednom pravomoćno presuđeno odlukom Visokog upravnog suda RH broj Usž 1671/15-2. Navedeni postupak je na prvi pogled, i bez dublje pravne analize, lišen pravne osnove. Naime odredba članka 82. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju govori da je oduzimanje akademskog ili  stručnog naziva moguće ako se radi o  grubom kršenju pravila studija ili na temelju doktorskog rada koji je plagijat ili krivotvorina - stoji u priopćenju odvjetnika Farčića odaslanog medijima.

Upozorava na definiranu razliku između doktorske disertaciji ili znanstvenog rada, te završnog rada, ali i ukazuje na nepostojanje pravilnika sa jasnim pravilima izrade završnog rada, te sa jasnim zabranama kažnjivog ponašanja.

 -Jasan je ratio odredbe da se akademski status oduzima ukoliko se radi o plagiranoj doktorskoj disertaciji iz razloga što se radi o samostalnom znanstvenom radu. Međutim, u pogledu stručnog naziva traži se utvrđenje da se radi o grubom kršenju pravila studija, a koje utvrđenje pretpostavlja postojanje pravilnika sa jasnim pravilima izrade završnog rada, te sa jasnim zabranama kažnjivog ponašanja, određenjem da pojedino ponašanje predstavlja grubu povredu pravila studiranja.Utvrđenje grube povrede prava studija u situaciji kada nije postojao pravilnik sa jasnim utvrđenjem i opisom kažnjivog ponašanja, predstavlja povredu načela legaliteta – nula crimen sine lege - upozorava odvjetnik Farčić.

 Smatra da se u predmetu u kojem je već jednom pravomoćno presuđeno neće pokretati novi istovrstan postupak.

-Ovakav stav je utemeljen na čitavom nizu nacionalnih propisa,  Ustavu RH, Europskoj konvenciji za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda UN-a, koje su sve ratificirane u radu domaćih sudova i tijela uprave predstavljaju pravne osnove koje se neposredno primjenjuju. Također, a obzirom na činjenicu da je u ovom predmetu već jednom pravomoćno presuđeno smatramo da se ovdje pokreće novi istovrstan postupak, čime se  krši  još jedno pravilo –ne bis in idem - navodi odvjetnik Milijana Brkića.

 Upozorava kako je očito riječ o grubom čitanju propisa s ciljem samovoljnog i netransparentnog pokretanja postupaka mimo postojanja jasne i nužne regulative

-Slijedom svega rečenog  smatramo se postupak ponovnog razmatranja oduzimanja stručnog naziva u svezi navodnog plagiranja od strane gospodina Milijana Brkića može ponovno inicirati samo grubim čitanjem propisa uz snažnu političku potporu, koja je i te kako vidljiva.Stoga koristimo ovu priliku da jasno izreknem kako je prioritet svakog postupanja ipak provođenje načela pravne države, a ne samovoljno i netransparentno pokretanje postupaka mimo postojanja jasne i nužne regulative - stoji u priopćenju odvjetnika Ive Farčića, pravnog zastupnika Milijana Brkića.

Podsjetimo, još jučer je nedvojbeno ukazano kako iza najava Više policijske škole o ponovnom pokretanju postupka protiv Milijana Brkića stoje isključivo politički razlozi.

 

R.H.