"Nije riječ samo o tome da su Srbi nezadovoljni drugima, nego su nezadovoljni i sami sobom. Nakon stoljeća političkih, društvenih i ekonomskih promjena još nisu uspjeli doći do toga da budu sretni s onim što je postignuto, a to pogađa cijelu regiju", naglasio je u razgovoru za beogradsku Politiku David B. Kanin, umirovljeni viši analitičar američke CIA-e i predavač  međunarodnih odnosa na Fakultetu za napredne međunarodne studije Sveučilišta "John Hopkins”.

 U razgovoru za beogradsku politiku Kanin je naglasio kako za njega južno od rijeke Save, gdje je bilo Osmansko carstvo, ništa još nije konačno.

"Sve je još otvoreno, iako se za sada ništa ne mjienja. U svakom slučaju, ne vjerujem da je sadašnja situacija tamo trajna, vjerujem da će biti novih promjena, iako se ne zna koje će doći prve", kaže ovaj analitičar s 31-godišnjim stažom u američkoj CIA-i.

Kanin je naglasio kako je u Hrvatskoj sve postavljeno na svoje mjesto zbog toga što su Srbi izgubili rat devedesetih godina. Međutim, uz situaciju BiH, kako tvrdi, ostaje komplicirano i pitanje Vojvodine i Sandžaka.

"Pažnju privlači, kao veoma zanimljiv fenomen – novi identitet muslimana u Sandžaku, podijeljenom između novonezavisne Crne Gore i Srbije, koji se sada izjašnjavaju kao Bošnjaci. Izuzetno je važno kako će se ta zajednica razvijati, da li kao vjerska, sekularna ili mješavina ova dva modela. To je u svakom slučaju nova činjenica koja će utjecati na situaciju u regiji. Da i ne spominjemo Kosovo", zaključio je Kanin.

 

R.H.