Visoki zemaljski sud u Münchenu uputio je Republici Srbiji novi zahtjev za međunarodnu pravnu pomoć kojim se traži dostava dokumentacije, podataka i informacija prikupljenih od strane savezne Udbe bivše Jugoslavije, a koji mogu dati bitna saznanja o ubojstvu Stjepana Đurekovića i, posebno, o ulozi Perkovića i Mustača u tom ubojstvu.

Navedenu dokumentaciju savezne Udbe preuzela je Bezbednosno-informativna agencija Republike Srbije (BIA) nakon raspada bivše Jugoslavije.

Naime, na pisani zahtjev odvjetnika sutužiteljice za uvid i kopiranje te iste dokumentacije BIA je u lipnju prošle godine odgovorila da takva dokumentacija ne postoji.

Prema njihovim navodima „najveći deo arhivske građe bivšeg saveznog SUP uništen 1999. godine prilikom bombardovanja zgrade SUP u Ulici kneza Miloša u Beogradu, od strane Severnoatlantske alijanse“.

Međutim, dodatnim istraživanjima odvjetnici sutužiteljice Gizele Đureković uspjeli su pronaći pisani dokaz da je odgovor BIA-e neistinit jer postoji dokument iz 2007. godine koji potvrđuje postojanje tražene dokumentacije. Zbog toga su odvjetnici svojim ponovnim zahtjevom zatražili od BIA-e dodatnu provjeru prethodnih navoda, te uvid i kopiranje dokumentacije.

U veljači ove godine BIA je i ponovljeni zahtjev odvjetnika odbila, navodeći da „pozitivni pravni propisi u Republici Srbiji koji uređuju pristup podacima i dokumentima u posedu organa javne vlasti apsolutno isključuju takvu mogućnost“.

Zbog izloženog, odvjetnici sutužiteljice obavijestili su o navedenom sudsko vijeće Visokog zemaljskog suda u Münchenu s prijedlogom da se Sud, putem međunarodne pravne pomoći zatraži navedenu dokumentaciju od Republike Srbije, a što je Sud prihvatio i uputio Srbiji zahtjev za dostavu dokumenata putem međunarodne pravne pomoći.

 

M.M.