U četvrtak, 4. veljače, Split se oprostio od poznatog povjesničara i svećenika dr. fra Petra Bezine, OFM, člana splitske Franjevačke provincije Presvetog Otkupitelja, koji je u ponedjeljak 1. veljače u 99. godini života, 81. redovništva i 74. svećeništva preminuo, a pokopan je na groblju Lovrinac.

Sprovodne obrede predvodio je fra Jakov Begonja, gvardijan Gospe od Zdravlja, a sveta misa zadušnica slavila se nakon pokopa, u župnoj i samostanskoj crkvi Gospe od Zdravlja, koju je predvodio mons. Marin Barišić, nadbiskup splitsko-makarski, u suslavlju provincijala fra Joška Kodžomana i brojne subraće svećenika. Provincijal fra Joško Kodžoman, govorio je o fra Petrovom životopisu, a u ime Prugovljana oprostio se fra Ante Jurić, a od subraće i kao člana Samostana gvardijan fra Jakov Begonja.

Fra Petar Bezina rodio se 14. travnja 1917. u župi Prugovo. Franjevačku klasičnu gimnaziju završio je u Sinju (1929.- 1935.). Filozofsko-teološki studij pohađao je u Sinju i Makarskoj (1936.-1942.).

U novicijat je stupio 31. kolovoza 1935. na Visovcu. Za đakona je zaređen 30. svibnja 1942. u Makarskoj, a red prezbiterata primio je 12. srpnja 1942. u Splitu. Služio je kao župni vikar i župnik u župama: Split od 1943. do 1946., Prugovo od 1946. do 1958., gdje je kao župnik posluživao i Konjsko devet godina; u Ljubljani je 1958. – 1961. student crkvene povijesti, potom opet kao župnik Primorskog Dolca od 1961. do 1965. te Unešića od 1965. do 1970. Župnik u župi Šibenik-Meterize je od 1970. do 1988., u Šibeniku-Crnica od 1970. do 1982. kao župnik je iz Meteriza nekoliko godina poslužuje župu Crnica.

Fra Petrov znanstveni rad i objelodanjena djela

U Splitu je od 1989. do 2016. urednik glasila Fra Rafo Kalinić, žrtvasvoga svećeništva. Objavio brojne knjige, u Šibeniku je 1987. započeo pisati znanstveni rad o prosvjeti Franjevačke provincije Presvetog Otkupitelja, a nastavio ga je u Splitu 1989. posvetivši se istraživanju crkvenih i državnih arhiva o stradanju franjevaca splitske Franjevačke provincije.

Napisao je više djela, od kojih su sažeci mnogih prevedeni na više svjetskih jezika:

Pučko školstvo i franjevci provincije Presvetoga Otkupitelja. Doprinos poznavanju razvitka pučkog školstva u Južnoj Hrvatskoj od 1735. do 1941. (Split, 1987.), Srednje školstvo u Franjevačkoj provinciji Presvetoga Otkupitelja 1735. – 1920. (Split, 1989.) ,Studij filozofije u Franjevačkoj provinciji Presvetog Otkupitelja" (Split, 1992.), Ante Kostantin Matas (Split, 1992.), Studij bogoslovije u Franjevačkoj provinciji Presvetog Otkupitelja od 1735.do 1918. (Split, 1993.), Fra Rafo Kalinić (životopis) (Split 1993), Rukopisna baština Franjevačke provincije Presvetoga Otkupitelja, (Zagreb 1993.) Novicijat Franjevačke provincije Presvetoga Otkupitelja, (Split, 1993.), Kulturni djelatnici Franjevačke provincije Presvetoga Otkupitelja u 18. i 19. st., (Zagreb, 1994.), Franjevci provincije Presvetoga Otkupitelja žrtve rata 1942.- 1948., (Split, 1995.), Ljetopis samostana sv. Lovre u Šibeniku, (Split, 1996.), Ljetopis samostana sv. Ante u Kninu, (Zagreb, 1998.), Šibenska biskupija kroz dva rata (Split, 1998.).

-Progoni biskupa, svećenika i redovnika Splitske metropolije i Zadarske nadbiskupije 1941.-1992. (Split, 2000.), Župljani župa povjerenih Franjevačkoj provinciji Presvetog Otkupitelja - žrtve rata 1941.-1945. i 1990.-1995.Split, 2003.), Fra Rafina duhovna razmišljanja (Split 2008.), Obiteljsko stablo, Marka Bezine (Split, 2008.), Fra Rafini cvjetići i trnje (Split, 2010.), Prugovo (Radinje) (Split, 2010.), Fra Ivan Bezina (Split, 2011.), Svjedočanstva o kreposnom i mučeničkom životu fra Rafe Kalinića (Split 2012), Prugovo II – rukopis (nalazi se u uredništvu), Fra Rafo Kalinić" – žrtva svoga svećeništva, Split; Ranjena Franjevačka provincija Presvetog Otkupitelja 1941.-1990. (Split, 1992., rukopis gotov za tisak).

Fra Petrov filmski rad

Surađivao je u raznim časopisima člancima vjerskog, kulturnog i nacionalnog sadržaja. Održavao je razna predavanja u domovini i inozemstvu. Uz svoj zapaženi fotografski rad prvi u Provinciji izrađuje dokumentarne filmove s kamerom 8 i 16. U suradnji s Jadran filmom iz Zagrebu upotpunio je filmove.

Filmovi su: Neka je blagoslov Gospodnji nad nama u kojem je na Visovcu snimio mladiće koji odlaze u novicijat. Kroz jedan dan prikazao je njihov molitveni, i odgojni život. Scenarij je osmislio fra Marijo Stipić, profesor na Franjevačkoj klasičnoj gimnaziji u Sinju, a glazbu Anđelko Klobučar. Jadran film je riječi i glazbu ugradio u film. Prijenos Gospine slike iz Rame u Sinj. U povodu 250. obljetnice prijenosa Gospine slike iz Rame u Sinj snimio je proslavu prijenosa. Riječi je osmislio fra Mario Stipić, glazbu Anđelko Klobučar, a Jadran film unio je u film riječi i glazbu; Tvoje smo, Gospodine, film u kojem je prikazao život sestara franjevki u Šibeniku od ulaska u samostan do smrti.U filmu Moj brat na selu, prikazao je život sela.

Prigodom pohoda pape Ivana Pavla II. 1994. Republici Hrvatskoj Franjevačka provincija Presvetog Otkupitelja darovala mu je u bijelom omotu knjigu dr. fra Petra Bezine pod naslovom Franjevci provincije Presvetog Otkupitelja žrtve rata 1942.-1948.

Prigodom postavljanja temeljnog kamena za Crkvu u Udbini u Lici, u njezine temelje postavljene su knjige dr. fra Petra Bezine: Franjevci provincije Presvetog Otkupitelja žrtve rata 1942.-1948., Split, 1995; Progoni biskupa, svećenika i redovnika Splitske metropolije i Zadarske nadbiskupije Split, 2000; Župljani župa povjerenih Franjevačkoj provinciji Presvetog Otkupitelja- žrtve rata, 1941-1945 i 1990-1995., Split, 2003.

Od 2003. do 2006. bio je urednik Hrvatskih obzorja Matice hrvatske ogranak Split.

Fra Petar Bezina dobitnik je nekoliko nagrada:

Nagrade za životno djelo Splitsko-dalmatinske županije 1998., Grada Splita 2009. i Općine Klis 2015. Od drugih nagrada tu su nagrade: Hrvatskoga žrtvoslovnog društva, 2004., Matice hrvatske – Ogranak Split, 2005. te Hrvatskog društva katoličkih novinara, 2013. godine.

Neizmjeran i neprocjenji je fra Petrov doprinos u znanstvenom istraživanju žrtava Drugoga svjetskoga rata i poraća, gdje je prikupio i objelodanio imena franjevaca članova Franjevačke provincije Presvetog Otkupitelja, koji su bili žrtve rata od 1942-1948., kao i imena župljana župa povjerenih Franjevačkoj provinciji Presvetog Otkupitelja - žrtve rata 1941.-1945. i 1990.-1995. i progone biskupa, svećenika i redovnika Splitske metropolije i Zadarske nadbiskupije od 1941.-1992.

 

Dragica Zeljko Selak