Svijet

Vježbanje EU na Balkanu

Čak i ovako nedostatan dokument, poput nacrta strategije za proširenje EU na zapadni Balkan, bit će samo formalno pokriće za provedbu berlinske politike, prividno za potiskivanje s Balkana ruskoga, turskoga i kineskog, a u stvarnosti i zapravo samo američkoga interesa

Operacija Jasenovac u UN-u

Operacija Jasenovac u UN-u ima i svoje geopolitičko značenje. Ona je pokriće Vučiću da Erdoganovu protuameričku i neoosmansku tursku politiku dovede duboko u balkansko područje, odakle bi zajednički, bez obzira na motive, destabilizirali Hrvatsku kao američkoga saveznika na istočnoj obali Jadranskoga mora. Zato se, bez obzira na međusobne razlike, u odnosu prema Hrvatskoj podudaraju muslimansko-bošnjački, velikosrpski i slovenski politički probitci

Britanski Dom lordova zabrinut ulogama Rusije i Turske na jugoistoku Europe

Odbor za međunarodne odnose britanskog Doma lordova nakon višemjesečne rasprave objavio je izvješće pod naslovom “Velika Britanija i budućnost Zapadnog Balkana” u kojem iznosi zaključke i viđenje stanja u ovom djelu svijeta. Veliku zabrinutost britanski Lordovi su izrazili padom potpore napredovanju Bosne i Hercegovine prema EU i NATO-u.