Arhiva članaka HRsvijet.net

Za one koji prošle zime na drugom programu HTV-a, nisu bili u stanju uživo pogledati odličnu emisiju Krešimira Mišaka o tajanstvenoj političkoj grupi "Bilderberg", a povodom aktualiziranja ove teme zbog prekjučerašnjeg govora Daniela Estulina u Europskom Parlamentu, donosimo emisiju u cjelosti na našem portalu. Gost lucidnog istraživačkog novinara Krešimira Mišaka, koji već godinama ulaže veliku energiju u razotkrivanju pravih ciljeva djelovanja tajnih okultnih društava, poput Slobodnih zidara ili Iluminata,  bio je poznati američki istraživač i pisac Daniel Estulin.

Bilderberg grupu čine utjecajni ljudi, većinom političari i poslovni ljudi, čije postojanje i djelovanje je tajno, a shodno tome tema su mnogih teorija zavjere. Grupa se sastaje jednom godišnje i to na skupim odredištima diljem svijeta gdje privatnost i sigurnost osigurava VOJSKA.

Iako grupa nema službeno ime, poznata je pod nazivom “Bilderberg grupa” prema lokaciji njihovog prvog sastanka 1954.g. u hotelu Bilderberg, Arnhem, Nizozemska.

Grupa je opisivana kao internacionalna spletka utjecajnih i bogatih, elita elite. Neki vjeruju da su diktirali nacionalnu politiku Amerike, podvalili tj. lažirali nacionalne izbore, izazvali ratove, recesije, naručivali ubojstva i izgone svjetskih vođa kao npr. Američkog predsjednika J.F.Kennedyja, i Britanske premijerke Margaret Thatcher.

Prvotna namjera Bilderberg grupe bila je da se provede sporazum između Zapadne Europe i Sjeverne Amerike kroz neslužbene sastanke između moćnih individualaca.  Svake godine upravljački odbor sastavi listu od najviše 100 imena, pozivnice se odnose samo na stanovnike Europe i Sjeverne Amerike. Lokacija sastanka nije tajna, ali teme sastanaka jesu. Nisu objavljene, a ljudi koji prisustvuju sastancima prisežu da neće objaviti o čemu  se raspravljalo na sastanku. Službeni stav Bilderberg grupe je da ovakvo tajno raspravljanje isključuje iskrivljavanje tj manipulaciju onoga što je rečeno od strane medija. Međutim, smatra se da je glavni motiv da se izostavi socijalna klasa iz njihove grupe.

Ovom emisijom Krešimira Mišaka, ali još više recentnim govorom hrabrog Daniela Estulina u EU parlamentu napokon je i široj hrvatskoj javnosti pokazano ono što se u alternativnim istraživačkim krugovima zna već godinama, a to je činjenica da smo planski izmanipulirani i obespravljeni, od strane upravljačke elite, koja se sastoji od svjetskog plemstva i bogatih industrijalaca. Njihov osnovni cilj je "brisanje granica i uništenje nacionalnih država", a najbolji primjer vidimo po sve većoj moći Europske unije, kao naddržavne tvorevine, na što u emisiji posebno upozorava gospodin Estulin, pozivajući hrvatske građane da odbiju ulazak u EU.