Arhiva članaka HRsvijet.net

Zagovaram politiku pomirenja, politiku koja će poslati poruku mira i poštovanja', kazao je hrvatski predsjednik Ivo Josipović prilikom današnjeg otvaranja  sedmog regionalnog foruma za tranzicijsku pravdu koji u ime zapadnobalkanske Koalicije za REKOM - regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o žrtvama rata na prostoru bivše SFRJ, organizira nevladina udruga Documenta.

Ivo Josipović i Stjepan Mesić na REKOM

Pozdravivši  ideju  REKOM-u kao dio napora na utvrđivanju  nepravde i  pružanja  zadovoljštine žrtvama, kako je naglasio, Josipović je poručio  da zločini moraju biti rasvijetljeni i  počinitelji  kažnjeni, ali da isto tako treba pružiti zadovoljštinu žrtvama. 'To su dvije strane novčića i bez toga nema pomirenja', rekao je Josipović i ocijenio da 'žrtvi treba dati mjesto koje zaslužuje'.

Nataša Kandić, direktorica Fonda za humanitarno pravo iz Beograda, objasnila je da REKOM zagovara solidarnost i suosjećanje sa svim žrtvama. Vrlo važnim za uspjeh koalicije navela je podršku mladih.

U ime hrvatske vlade skupu se obratio potpredsjednik vlade Slobodan Uzelac koji je kazao da je jedan od ciljeva Koalicije "neke pobjednike u nekim fazama rata, ili one koji misle da su pobjednici, naučiti kako podnijeti pobjedu".

Sveučilišni profesor i aktivist za ljudska prava Žarko Puhovski ocijenio je rad REKOM-a važnim jer se samo na temelju prikupljenih činjenica, koje moraju biti 'vezane uz individue, imena", mogu vršiti interpretacije. Ovaj prostor, kako je rekao, pati od viška interpretacija činjenica, što se može protumačiti kao otvorena potpora pisanju jedinstvene povijesti Zapadnog Balkana.

U dva dana trajanja ovog Foruma sudionici će čuti svjedočenja članova obitelji žrtava i svjedoka ratnih zločina počinjenih u Osijeku, Vukovaru, Varivodama, Medačkom džepu i Gospiću. Također će se raspravljati o nacrtu statuta REKOM-a i javnom lobiranju te kampanji za milijun potpisa za REKOM. Međutim, o srpskim zločinima i agresiji na Republiku Hrvatsku tijekom trajanja ovog foruma  neće bit riječi.

Koaliciju za REKOM čini oko 950 udruga i pojedinaca s prostora nekadašnje Jugoslavije koji se zalažu za uspostavu međudržavne, regionalne i nezavisne komisije s mandatom utvrđivanja i javnog iznošenja činjenica o ratnim zločinima i drugim teškim povredama ljudskih prava u nekadašnjoj Jugoslaviji, uključujući i sudbinu nestalih.

Tri nevladine organizacije za ljudska prava, Fond za humanitarno pravo, Documenta i Istraživačko-dokumentacioni centar, pokrenule su u svibnju 2006. godine raspravu o mehanizmima za utvrđivanje jedinstvene „istine“ o ratnim zločinima u nekadašnjoj SFRJ.

Tada, na Prvom regionalnom forumu za tranzicijsku pravdu, održanom u Sarajevu, sudionici su ocijenili da je za djelotvorno suočavanje s nasljeđem prošlosti nužno uvažavanje regionalnog  zapadnobalkanskog  pristupa i konteksta u kojem su zločini počinjeni. Inicijativa za osnivanje REKOM-a predstavljena je na Regionalnim konzultacijama s udruženjima žrtava, 9. svibnja 2008. u Podgorici.


HRsvijet


Vezani članci: