Suvremeni hrvatski likovni umjetnik, Dubrovčanin, slikar Stjepko Mamić, u više proteklih godina ostavio je značajan trag karakterističnog rukopisa svojih djela u najpoznatijim svjetskim inozemnim galerijama ,kontinuirano izlažući i osvajajući priznanja.

Što je trenutno novo gdin Mamić?

-Upravo sam završio velike mreže. Potrajalo jer sam imao obveza budući sam proširio dijapazon i na svijet mode. Večeras sam morao završiti dizajn i poslati modnoj dizajnerici u Rim jer sutra ide u Firenzu gdje će se printati svila sa grafikom mojih slika od kojih će raditi kreacije za Fashion Week u srpnju kada i ja moram opet ići u Rim i Pariz. Istovremeno bio sam angažiran i u kontaktu on line sa školama u kojim sam uvršten kao jedan od odabranih umjetnika u školski program u RH i još  nekoliko  zemalja  uključivo i GB.

Novi ciklus slika i nadalje je duboko uronjen u more, u dubine, u igru svjetlosnih zraka koje žele dodirnuti dubinu, u neposrednu blizinu čudesnih riba okružene simboličnom ornamentikom mora, izrazito šarenih, sve do mreža koja klize prema dnu i tami, tvoreći prozirni zid između čamca i tame, između čovjeka i riba .

Stjepko Mamić polako i predano slika, zaokupljen motivom i razmišljanjem o boji, stvarajući tihi, harmonični svijet, doista posve usklađen, nema suvišnih tonova, buke, sve se odvija po davno utvrđenom dogovoru o životu mora o životu pored mora.

Mamićeve ribe su izronile iz tajanstvenih dubina još neotkrivenih mora ili čak oceana i uplivale u naš svijet, donoseći raskoš svoje ljepote, odmjerenost svoga postojanja i intenzivnu privlačnost boja svojih tijela.

S druge strane, mreža, koja više govori o čovjeku a manje o moru, vrlo je čest motiv u slikarstvu Stjepka Mamića, motiv obilježen snažnom simbolikom i neprijepornim značenjem, mreža koja pobire plodove mora dok more struji kroz nju, gotovo bez otpora.

Izraziti kolorizam Stjepka Mamića nazočan je i u ovom setu novih slika, slikar neštedimice koristi boju u stvaranju svoga morskoga svijeta, svijeta mora, približavajući nam vlastiti doživljaj i promišljanje o moru.

Ne zaboravimo, Stjepko Mamić pomorski je kapetan bogatoga iskustva.

 

Miroslav Pelikan