Srbijanci su cijelom svijetu, uz pomoć hrvatskih jugoslavena i komunista, Hrvatima nametnuli genocidne osobine, a hrvatski povjesničari ni nakon 24 godine samostalnosti nisu uspjeli u svijetu razbiti lažni mit o Jasenovcu i NDH. Zar i kraljevina Jugoslavija nije potpisala pakt sa Hitlerom? Zar mu i Srbija nije bila saveznik?

Kardinal Stepinac je osuđen nevin, a tek nedavno smo svijet uvjerili da je kardinal Stepinac bio doista nevin. U opužbama kardinala Stepinca Srbijancima su pomagali neki Židi u Jugoslaviji - partizani i komunisti, ali na kraju je ipak pobijedila istina, a ljagu sa Stepinca su skinuli hrvatski Židi iz Izraela i Amerike. Naime, komunisti i Josipović stalno nas vraćaju na Jasenovac i NDH, ali nam ne dozvoljavaju da se vraćamo u obe Jugoslavije. Tražiti istinu o NDH i Jasenovcu je govor mržnje, a izmišljati ustaške zločine nad Srbima u Jasenovcu i NDH je govor ljubavi.

Stoga je nužno ukazati koliko je hrvatskih Srba, a ne Srbijanaca, živjelo na prostoru NDH, a koliko ih je živjelo na prostoru SRH. Na prostoru NDH je živjelo 14 posto Srba, dakle, cca 970 500, a na prostoru SRH ih je živjelo manje od 6 posto, dakle, cca 213 000 sa svim vojnim licima i drugim doseljenicima iz Srbije. Ako je pak na prostoru SRH živjelo 14 posto Srba, onda ih je trebalo biti 498 000, a to je nemoguće. Zar je onda u BiH živjelo samo 6 posto Srba ako komunisti tvrde da ih je na prostoru NDH bilo 20 posto? Koliko Srba danas živi u BiH, a koliko u Hrvatskoj? Informaciju o 14 posto Srba na prostoru NDH mi je dao jedan probuđeni Hrvat – komunist i visoko pozicionirani udbaš 1988. godine. Na temeljima komunističkih laži, Srbi su u SRH postali konstituivni narod. Najgore je što nas sa brojem Srba u Hrvatskoj i danas obmanjuju komunistički i jugoslavenski novinari i povjesničari. Zašto su na prostoru Hrvatske i BiH katolička, pravoslavna i muslimanska prezimena ista, a rijetka su u današnjoj Srbiji? Zar nam ovo ne otkriva tajne krivotvorene srednjovjekovne i novije povijesti?

Kad sam dobio tu informaciju, ostao sam bez riječi jer sam do tada vjerovao da je u SRH živjelo 14 posto Srba. Međutim, rečena mi je istina koju je i danas moguće dokazati. Dakle, u NDH nije moglo živjeti 20 posto Srba kako navode Žerjavić i Kočović. Meni se čini da je broju Srba u NDH 1941 najbliži Ivan Košutić koji spominje brojku od 1 250 000, mada je i ta brojka previsoka. Interesantno je da se brojke o ostalim etničkim manjinama gotovo ne mijenjaju, a mijenjaju se samo o Srbima. Zašto? Jedino tako su se mogli prikriti partizansko komunistički zločini nakon rata i prikazati Hrvate kao genocidni narod. Ne zaboravimo da je 1941. godine u NDH bio uključen cijeli Srem sa Zemunom, ali bez Baranje, Boke i Sandžaka i Međimurja. Koliko Srba danas živi u BiH? Koliko Srba danas živi u Hrvatskoj, Hrvati se boje reći javno, a bez toga će Hrvatska nikada neće biti suverena država.

Zar pravoslavci ne mogu biti i Hrvati? Očito, ne smiju jer to ni danas ne dozvoljavaju komunisti i jugoslaveni. Oni čak ne žele ni registrirati HPC, mada je svaka pravoslavna Crkva državna, što znači da bi SPC trebali uskratiti djelovanje na prostoru Hrvatske jer to je miješanje države Srbije u unutarnje odnose RH. Svi pravoslavci u RH moraju pripadati HPC. Ako Srbi žele biti etnička manjina nema problema, ali ne mogu biti nacionalna manjina i ne smiju pripadati SPC. Pravoslavna Crkva u Hrvatskoj mora biti hrvatska, a ne srbska jer religije ne definiraju narod. Sve etničke manjine čine hrvatsku naciju.

Izgleda mi da je RH jedina nacija koja dozvoljava da joj se druge nacije, dakle, države petljaju u unutarnje odnose. Umjesto da se u Hrvatskoj odgajaju nacionalni Hrvati, još uvijek u Hrvatskoj se odgajaju nacionalni, ali ne etnički Srbi, Bosnjaci, Slovenci i tako redom. Zar svi muslimani u Francuskoj nisu Francuzi? Hrvatski licemjerni lažljivi komunisti su izjednačili nacionalizam sa nacionalnim socijalizmom, dakle, nacizmom. Nacionalizam je vazda bio državotvoran jer je težio za emancipacijom većih naroda. Njemu se uvijek suprostavljao imperijalizam.

Koliko blesavi mogu biti hrvatski svećenici koji ne dopuštaju da ih se naziva popovima jer je to navodno srbski naziv. To nam otkriva njihovu zatucanost i ne razumjevanje hrvatskog jezika i povijesti jer riječ pop je povezana sa Papom kojeg Englezi nazivaju Pope (Pop). Ako se pak vratimo u prošlost, vidjet ćemo da je riječ o bizantskim kršćanima koji su priznali Papu. Hrvati koji su priznali Papu su bili poznati kao uniati, a danas su poznati kao grakokatolici. To se dogodilo koncem 10. stoljeća kad je, nakon propasti Bizanta, prostor zapadno od Drine došao pod jurisdikciju rimskog kršćanstva. Ta granica je bila na rijeki Drini jer su Raškom zavladali Bugari. Iz ovoga možemo vidjeti kako i zašto je nastao Marš na Drinu. Međutim, Srbija nije nastala na prostoru Raške nego na prostoru beogradskog Pašaluka koji je bio sve do dolaska Osmanlija katolički. Kakve sveze ima naziv Raška sa nazivom Srbija? Rašani su sebe zvali Račani ili Aračani, a preko tuđeg pisma su postali Rasani. Ovo je jedna od inačica za Hravače. Kako u latinskom ili grčkom pismu nije bilo slova za glas č, oni su ga pisali slovom s, a preko Franaka glas s je postao š.

Tko je minirao židsko Groblje? Komu je taj teror mogao nauditi? Stoga postavljam pitanja: Tko i zašto je ubio obitelj Zec, tko i zašto je izvršio pokolj na pakračkoj Poljani i tko i zašto je ubio Levara? Komu su ti zločini mogli nauditi, štovani narode? Mnogi su vjerovali da je kardinal Stepinac surađivao sa fašistima, ali napokon je dokazan istina. Zašto su komunisti osudili nevinog čovjeka? Komu je to trebalo: hrvatskom narodu, Partiji i presvučenim četnicima? Zar presudom Stepincu nisu komunisti prikrivali svoje zločine koje su počinili nakon završetka rata. Zar iz istog razloga nije stvoren mit o Jasenovcu? Nema sumnje da su i ustaše činili zločine, ali zašto ih deseterostruko uvećavati? Zašto nam komunstički demokrati i dalje nameću laži o hrvatskoj povijesti i jeziku?

Na koncu moram zaključiti da Hrvatskoj i hrvatskom narodu treba zakašnjela lustracija, ali mu ne treba osveta. Najprvo treba lustrirati kulturnjake, novinare i profesore po učilištima. Potom treba lustrirati sve ohole komuniste, udbaše i kosovce. Jedino uz pomoć lustracije možemo doživiti demokraciju i napredak zajednice. Dosta je sa podvalama komunističke i izdajničke svijesti. Napokon Hrvati moraju postati slobodni, pristojni, suvereni i odgovorni, a to im može priuštiti zakašnjela lustracija.

 

Srećko Radović / Dexter, MI