Arhiva članaka HRsvijet.net

 

Bulat: Nisam hapsio niti ubijao! Ta banda oće po svaku cijenu suditi

– Kategorički tvrdim i prisežem da nikada nisam niti hapsio, niti sudio, niti sudjelovao u egzekucijama, bilo civila, bilo ratnih zarobljenika – kazao je Rade Bulat.

– A to nisu činili niti pripadnici brigade kojoj sam bio na čelu. U mojoj jedinici bio je tek jedan slučaj kad je jedan vojnik ubio zarobljenika. Zbog toga jer bio osuđen i strijeljan. Zarobljeni ustaše kod Krašića odvedeni su u štab gdje su izvedeni pred sud kojim je predsjedao komesar Marko Belinić. Svi su bili osuđeni na smrt, no ja nisam prisustvovao ni suđenju ni strijeljanju. Ja sam hrvatskim, slovenskim, bosanskim i svim drugim nacionalistima uvijek bio trn u oku, a ta banda sad hoće pod svaku cijenu suditi – kazao je Bulat i pitao: – Gdje je to Manja Vas? Je li to Pokuplje? (bma)

>>Ivan Zvonimir Čičak: Manolića, Bulata, Hršaka i Boljkovca odmah staviti u pritvor

>>Komunistički zločini: Josip Manolić, Josip Boljkovac i Rade Bulat pod istragom

>>Komunistički zločini: Boljkovac je određivao koga treba strijeljati

>>Josip Manolić: OZN-aš koji je utamničio kardinala Stepinca

>>OSVRT HRVOJA HITRECA: Genocid nije priča

Policija tvrdi da je Bulat pucao u usta uhapšenom poštaru Oslakoviću

Rade Bulat je kao načelnik Štaba Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske bio odgovoran za primjenu ratnih i humanitarnih propisa međunarodnog prava. Policija, međutim, navodi da je postupao protivno odredbama Ženevske konvencije za zaštitu ratnih zarobljenika iz 1929. i protivno odredbama Haaške konvencije o zakonima i običajima rata iz 1907. godine s pripadajućim Pravilima o zakonima i običajima rata iz 1907. godine čije su stranke bile i NDH i DF Jugoslavija te su pravno bile obvezujuće.

U policijskoj istrazi tako je utvrđeno da su u kolovozu 1942. pripadnici 13. proleterske udarne brigade Rade Končar pod Bulatovim zapovjedništvom uhitili pripadnike Seljačke zaštite Janka Gundića, Josipa Petretića i Franju Peščicu. U materijalima stoji da su ih fizički zlostavljali, a nakon toga da su ih izvan sela, pokraj ceste ubili krampovima, noževima i vatrenim oružjem. Petretiću je, piše, bila razbijena lubanja, Gundiću je bio razrezan trbuh, a Peščici je pucano u glavu.

Istog mjeseca, navodi policija, pripadnici iste partizanske jedinice u selu Manja Vas uhapsili su poštara Dragutina Oslakovića dok je kosio travu. Bulat ga je, tvrdi se, nakon mučenja ubio tako da mu je iz puške pucao u usta.

Nožem zaklali

U ožujku 1943. pripadnici iste jedinice upali su u Novo Selo te su opljačkali i zapalili većinu kuća. Utvrđeno je da su prilikom paljenja kuće Bare Šantić partizani nožem zaklali Janka Šantića, a u kući je živ izgorio ranjeni ustaša Slavko Trebnjan. Tada su uhapsili Janka, Juru, Petra, Franju, Baru, Dragu i Anu Juratovac te Anu Marić. Bulatu se predbacuje da su ih odveli u mjesto Jezernice, gdje su ih ubili hladnim oružjem i masakrirali. Kako piše, ženama su nožem probili grudi i provukli kroz otvore ruke.

Nadalje, istragom je utvrđeno da su pripadnici 13. proleterske pod Bulatovim zapovjedništvom i 4. kordunaška brigada pod zapovjedništvom Perice Kleuta 1. i 2. siječnja 1943. napali Krašić u kojemu su bili ustaše i domobrani. Utvrđeno je da je Bulatov zamjenik Milan Žeželj po Bulatovoj zapovijedi vodio 3. siječnja likvidacije zarobljenika i ranjenika. Veći dio zarobljenih domobrana pušten je kući ili mobiliziran, a manji dio zajedno sa zarobljenim ustašama, od kojih su neki bili ranjeni, odvedeni su u Sošice gdje je, tvrdi policija, strijeljano više od 200 zarobljenika, a njihova mrtva tijela bačena su u jamu Jazovku. Neki su zarobljeni ranjenici ubijeni odmah nakon ulaska partizana u Krašić, i to tako da su odvezeni na groblje zaprežnim kolima, grubo su gurnuti s kola i zatim ubijeni iz vatrenog oružja.

Bez suđenja

Kako bi prikrili masovnu likvidaciju, organizirali su tzv. partizansko suđenje po kratkom postupku. Nakon 1990. u Jazovki su nađeni ostaci 447 žrtava.

Policija nadalje Bulata tereti da je 28./29. studenoga 1943. podređenima naredio da u Čazmi ubiju zarobljene domobrane i nešto njemačkih vojnika bez poštenog suđenja, odnosno oko 190 ratnih zarobljenika, dok za podjednak broj zarobljenih ranjenika nije poznata sudbina.

Najveći dio ubijenih vojnika pokopan je na groblju u Čazmi u dvije grobne jame, prema procjeni oko 300 do 400 vojnika, te u još šest masovnih grobnica izvan Čazme. Bulat je, navodi se, osobno nadgledao pogubljenja.

General pukovnik i narodni heroj

Rade Bulat rođen je 1920. u Vrginmostu (današnji Gvozd). Član SKOJ-a postaje 1936., a KPJ 1939. godine. U ožujku 1941. dolazi u Vrginmost pripremati dizanje ustanka. Postaje sekretar Kotarskog komiteta KPH za Vrginmost i Vojnić. U NOB odlazi u srpnju 1941., postaje oficir Glavnog štaba NOV i POH, komandant bataljona Bude Borjan u sjevernoj Dalmaciji, komandant Sjevernodalmatinskog POH, Operativne zone NOV i POH, komandant zapadne grupe NOV i POH u 10. korpusu zagrebačkom, komandant 32. divizije i načelnik Štaba 10. korpusa zagrebačkog.

Poslije rata postaje komandant divizije, načelnik operativne uprave Vojne oblasti, zamjenik načelnika Treće uprave generalštaba JNA, načelnik uprave ABH obrane JNA, pomoćnik komandanta za pozadinu Armijske oblasti, komandant vojnog područja. Bio je zastupnik u Saboru SRH i član CK KPH. Ima čin general-potpukovnika JNA u mirovini, nosilac je partizanske spomenice 1941., a narodnim herojem proglašen je 1953. godine.

 

Zvonimir Despot / Večernji list