Ministarstvo vanjskih poslova Ruske Federacije objavilo je posebno izvješće u kome je hrvatske vlasti, između ostalog, optužilo za konvertiranje 30 tisuća Srba na katoličanstvo te za nekažnjavanje povijesnog revizionizma.

Riječ je o dokumentu objavljenom pod naslovom „Neo-nacizam: Opasna prijetnja ljudskim pravima, demokraciji i vladavini prava“, u kojemu kritizira jačanje desnih i nacionalističkih političkih pokreta u Europi te "nevoljkost europskih vlasti da pojačaju represivne metode prema takvim pokretima".

Izvješće, čiji predgovor potpisuje ministar Sergej Lavrov, strukturirano je u tri poglavlja. Prvo poglavlje razjašnjava pojavnosti neo-nacizma na suvremenom Zapadu te (ne)uspjehe zapadnih zemalja i međunarodne zajednice da ih potisnu.

U drugome dijelu izvješćaa, rusko ministarstvo iznosi dokumente Ujedinjenih naroda i ostalih međunarodnih organizacija koji legitimiraju državnu represiju protiv organizacija koje se običava karakterizirati kao neo-nacističke, rasističke, ksenofobne, šovinističke i sl.

Treće poglavlje predstavlja prikaz djelovanja takvih organizacija u zemljama Europe i Sjeverne Amerike. Posebna je pozornost pridana, naravno, zemljama istočne Europe u kojima je prisutan snažan otpor širenju ponovnog ruskog utjecaja na kontinentu: Ukrajini, Poljskoj i baltičkim zemljama.

Hrvatska je u izvješću ruskog ministarstva vanjskih poslova također dobila svoje mjesto. Ruska diplomacija u dokumentu je optužila Hrvatsku za „agresivni nacionalizam, etničku i vjersku netoleranciju usmjerenu uglavnom protiv Srba“ koji se, kako se navodi u izvješču, „suočavaju s ozbiljnim administrativnim i drugim preprekama u pronalasku posla i povratu imovinskih prava.“

Hrvatsku se vlast implicitno okrivljuje i za "konvertiranje 30 tisuća Srba na katoličanstvo, diskriminaciju Cigana i nekažnjavanje povijesnog revizionizma".

„Među radikalnim i ekstremističkim organizacijama u Hrvatskoj su Udruga hrvatskih nacionalista, koja se odvojila od Hrvatske čiste stranke prava, Hrvatski nacionalni front i Hrvatska udruga boraca Drugoga svjetskog rata i nacionalnog otpora (ustaše), koji zahtijevaju od vlade da zabrani crvenu zvijezdu kao simbol crvenih partizana i Titovog doba“, navodi se u izvješču.

Kao svjetlu točku u Hrvatskoj rusko ministarstvo vanjskih poslova vidi Antifašističku ligu i Ivu Josipovića, čije primjedbe o „prijetnji domaćih krajnje desnih pokreta s jasnim znakovima nacizma“ posebno ističe.

Podsjetimo, bivši predjednik Stjepan Mesić je ovih dana, na tragu ovog izvješća ministra Lavrova, poručio kako se svim sredstvima treba boriti protiv "nove fašizacije u Europi" i povijesnog revizionizma.

-Pravu istinu, treba prenositi generacijama koje dolaze, te se suprostaviti "galopirajućoj fašizaciji u Europi" - poručio je tom prigodom Mesić, upozorivši da će se Stari kontinent naći u velikim problemima ako to na vrijeme ne shvati i spriječi.

 

R.H.