Prema izvještaju CIA-e br. 00-B- 34987 od 20. lipnja 1951, država: Jugoslavija, predmet: koncetracijski logori/lokacije/broj kažnjenika situacija oko Jasenovca i ostalih koncentracijskih logora u bivšoj Jugoslaviji je posve drugačija nego nas uvjeravaju razni goldštajni, klasići, markovine, jakovine ...

Neku večer je Ivo Goldštajn zaprijetio skandalom i želio demonstrativno napustiti emisiju „Otvoreno“ jer je spomenuta aktivnost logora Jasenovac nakon 1945. Da je otišao to ne bi bio nikakav skadal, skandal je što komunistički agitator uopće ima pristup javnoj televiziji.

To je što je on profesor na marksističkom FF u Zagrebu nije nikakva referenca, upravo suprotno, zapravo je žalosno da takve osobe rade u obrazovanju i dolaze u dodir sa studentima.

Skandalozno je kad HRT godinama u svoje emisije zove agitpropovce poput spomenutog Goldštajna i gledateljstvu pere mozak povijesnim neistinama i uporno komunizam oblače u antifašističko ruho.

Ta selekcija pozivanja na javnu TV najperfidniji je i vrlo učinkovit način cenzure koji godinama provodi HRT i svi drugi televizijski mediji: u svoje emisije zovu komunističke agitatore umjesto referentnih povjesničara. Slična je stvar i s tzv. vojnim analitičarima koji još žive Titovu Jugoslaviju u unutarnjoj i Pokret nesvrstanih u vanjskoj politici.

Dakle goldštajnići i drugi zagovornici komunističkih ideja prerušeni u povjestičare: da ste makar malo savjesni i profesionalni zavirili biste u arhive Saveznika, barem u one već deklasificirane godine koje su dostupne i slobodne za istraživanje. To su svakako godine neposrednog poraća – jer je prošlo više od pedeset godina – i vidjeli ima li tamo kakvih podataka na temu koncetracijskih logora u Titovoj Jugoslaviji. Informirali biste se o brojkama i aktivitetu.

Nema tu velikih tajni, dosta je toga otvoreno i dostupno, treba samo malo profesionalnog poštenja i stida, nije to tajna o Rankovićevoj atomskoj bombi o kojoj nitko ništa nije znao pa ni sam Aleksandar Ranković koji je naručio njezinu izradu! U svjetonazorsku pouzdanost Sjedinjenih Američkih Države ne bi trebalo sumnjati, ipak je Amerika iznijela 2. svjetski rat na svojim plećima i svoje sinove poslala osloboditi Europu od nacifašizma.

Prema izvještaju CIA-e br. 00-B- 34987 od 20. lipnja 1951, država: Jugoslavija, predmet: koncetracijski logori/lokacije/broj kažnjenika situacija je posve drugačija nego nas uvjeravaju goldštajnići.

"Prema izvoru iz Beogradu u Jugoslaviji je aktivno 39 koncetracijskih logora pa se spominje "Nova Gradiška": logor smješten na istome mjestu gdje su ustaše imale svoj logor i ubile 30000 ljudi. Sada je u logoru 5000 kažnjenika koji služe kazno od 20 godina do doživotne. Rade na melioraciji obližnjeg Lonskoga polja, a čuvaju ih teško naoružani čuvari. Norma po kažnjeniku je iskop od četiri kubika zemlje na dan i prijevoz iste u vagonetima 200 do 300 metara. Među njima ima dvadeset svećenika.

Logor "Gredjani" je koncetracijski logor s 6000 kažnjenika koji rade na raskrčavanju šuma udaljenih osam kilometara. Kažnjenici su buržujski trutovi, intelektualci, bivši industrijalci, komercijalisti... Većina su bosanski muslimani.

Logor "Bela Crkva" je rezerviran samo za političke zatovorenike. Dnevna porcija hrane je 150 grama kukuruznog kruha i 350 grama ukuhanog bilja. Koncetracijski logor "Botovo", blizu mađarske granice rezerviran je za one kažnjenike koji su varali na državnom otkupu namirnica i nisu isporučili dodijeljenu im količinu. Logoraši rade na utvrđivanju granice prema Mađarskoj i iskapanju protutenkovskih rovova.

Logor na "jezeru Scutari" (Skadarsko jezero) ima 10000 logoraša uglavnom osuđene kao konformiste iz Crne Gore i južne Srbije. Svi rade na drenažama i žive pod šatorima nedovoljno odjeveni i stalno u vodi. Postotak umrlih je ogroman. Prošle je godine 65 logoraša ubijeno prilikom njihova pokušaja da pobjegnu u Albaniju.

U logoru "Jasenovac" je 3000 kažnjenika. U logoru "Mostar" je 2200 kažnjenika. U "Smederevskoj Palanci" je 3000 kažnjenika.

Uz spomenute veće koncetracijske logore još postoji 31 manji logor koji vode vlade jugoslavenskih republika. Procjenjuje se da je trenutno u koncetracijskim logorima 200.000 zatočenih osoba. Broj kažnjenika u zatvorima je 85000 dok je u koncetracijskim logorima zatočeno između 100 i 150 000 logoraša".

Takvih dokumenata ima dovoljno da se pouzdano rekonstruira poraće u Jugoslaviji, gubici i brojke koje nikako da izađu na vidjelo. Republika Hrvatska je u vojnom savezu s Sjedinjenim Američkim Državama i hrvatskim povjesničarima-istraživačima su dostupni svi deklasificirani obavještajni podaci. Ako ne ide s otvaranjem hrvatskih pismohrana, ako Srbija ne želi dati pismohranu NDH i prijepise svih dokumenata saveznih institucija nastale u razdoblju 1945. do 1991., podaci američkih obavještajnih službi su dobar početak.

Da ponovim, godina je 1951.! CIA je cijelo vrijeme izuzetno dobro upoznata sa političkom, društvenom i gospodarskom situacjom u cijeloj Jugoslaviji, a s obzirom da su njezini izvori visoko pozicionirani, dovoljno su pouzdani i treba ih itekako uzeti u obzir i kad je tema komunistički koncetracijski logori.

Dovoljno je pročitati izvješća američkih službi o brodogradnji, elektroprivredi, vojnoj industriji... Službe su bile vrlo detaljno upućene u potankosti međuljudskih odnosa direktora i partijskih funkcionara, znali su obiteljske i političke intrige, podmetanja, doslovno sve, a povrh svega bile su dobro upućene u prave životopise odgovornih osoba u politici i gospodarstvu, isto tako sjajno upućene u financijsko-materijalne pokazatelje, kadrovske liste, protežiranja i novčane iznose – svi su izvori američkih službi bili plasirani u centrima komunističke moći, a informacije što su ih dostavljali Amerikancima pouzdanije su nego pne koje su dostavljali Centralnom komitetu i drugu Titu.

 

Josip Gajski