Danas su u trendu ekologija i energija, a njima se bave znanstveni egzibicionisti i nestručni političari te njihovi sljedbenici koji ne razumiju ni ekologiju ni energiju. Oni vjeruju da oni mogu spasiti naš planet od uništenja smanjenjem ili zabranom korištenja određene energije. Oni bi smanjili ili zabranili fosilnu a uveli bi obnovljivu energiju.

No, obnovljiva energija ne može zadovoljiti potrebe čovječanstva i čovjekov način života bi se iz korijena morao mijenjati, ali promicatelji ove ideje ničega se ne žele odreći. Kakvo licemjerje i kakva obmana naivnog puka.

Što je onda solucija?

Najprije treba razumjeti precesiju planeta Zemlje koja traje 25772 godine. Precesija opisuje vrtnju magnetskog pola oko osi vrtnje planeta, što znači da bi magnetski pol došao u svoju današnju poziciju novog ciklusa, treba mu toliko godina. U precesiji postoje četiri različita ciklusa i svaki ima 90 stupnjeva ili jedan kvadrant, što je astrologija podijelila na tri astrlogijska znaka, čiji ciklus traje 6443 godine. Svaki ciklus je različit i u njemu se događaju različite promjene na našem planetu.

Na temelju arheologijskih istraživanja, mi danas znamo da Sahara u prošlosti nije bila pustinja. Isto tako znamo da je najveći dio Europe bio pokriven ledom i da su se tada dogodile velike migracije pučanstva prema Africi i Levantu. U Sibiru se danas otkrivaju tijela zaleđenih mamuta. Dakle, velike migracije su prouzročile klimatske promjene, zar ne? Što je prouzročilo te klimatske promjene mi ne znamo. Ako pak znamo da postoje zemljopisne karte koje pokazuju Arktik bez leda, moramo zaključiti da se klimatske promjene događaju neprestano i da se uvjeti života na našem planetu neprestano mijenjaju, ali toga ne možemo biti svjesni kroz jedan ljudski vijek. To nam ne otkrivaju ni mileniji. Na promjene nas upućuju i nalazišta kostiju dinosaura ili kostiju riba za koje mi ne znamo kako i zašto su nestali, ali njihove forme obično nalazimo u gromadama planina pa možemo samo nagađati.

Mi vjerujemo da se sve ovo događa jer su prijašnje ljudske civilizacije bile primitivne i umno zakržljale pa nisu mogle učiniti nikakvu štetu našem planetu. Međutim, sve te civilizacije su postojale i nestajale zbog velikih promjena na našem globusu. Kako vidimo, ne mijenja se samo život na našem planetu nego se mijenja i planet, što znači da je naš planet živ. Mijenjaju mu život i oblik zemljotresi, vulkani ili erozije prouzročene vodom, vatrom i vjetrovima. Na temelju ovih navoda možemo zaključiti da naš planet ima svoju dušu i tijelo te da komunicira sa drugim planetima i Suncem u našem Sunčevom sustavu. Tu komunikaciju nam otkriva današnja elektronika i njezina tehnologija, a ona nam otkriva da su magnetsko polje i magnetske sile duša svega što postoji ili je postojalo. Da bi imali magnetsko polje i magnetske sile, mora postojati električna struju koja je obično niskog napona.

Do ovih spoznaja nas je dovela kvantna fizika koju još sasvim ne razumijemo. Na principima kvantne fizike funkcionira svaki život jer život je dvojan, a dvojnost se sastoji se od tvari i duše ili magnetskog polja. Duša oblikuje sve što postoji jer ona od tvari formira nove oblike ne samo na našem planetu nego u cijelom sunčevom sustavu. Na temelju ove spoznaje možemo zaključiti da postoji jedno središte iz kojeg proizlazi magnetsko polje, a njega nazivamo Bog ili Svemogući. U našem slučaju Svemogući je Sunce i ono nam nudi svoju milost preko sunčevih zraka i magnetskog polja. U kršćanstvu Svemogući je Krist, a Isus je utjelovljenje života na našem planetu – našoj majci. Sve je Božja kreacija, ali ponekad pojedinci dođu u zabludu u pomisle da su svemogući pa često uništavaju život na našem planetu sa znanošću.

Mi danas slobodno možemo zaključiti da je Sunce jedna velika elektrana koja energijom snabdijeva manje elektrane – planete. Manje elektrane dobivaju magnetsku energiju od Sunca i ta magnetska energija se pretvara u električnu i pokreće planete u njihovoj orbiti oko Sunca i vrtnji oko njihove osi. Tu istu energiju Zemlja vraća Suncu. No, kakva je uloga Mjeseca, Mosesa ili Mesije u našem životu i životu našeg planeta? – morali bi se upitati. Ne krije li se u Mjesecu tajna zemaljske energije i možda tajna atomske fuzije? Mjesec nije izvor energije, ali prenosi sunčevu energiju na naš planet. Dakle, Mjesec možemo nazvati transformatorom života na planetu Zemlji.

Sve ovo iznosim da bih ukazao da je moguće proizvesti električnu struju bez visokih temperatura ako razumijemo kvantnu fiziku. Ne trebaju nam ni velike elektrane ni fosilna goriva. Atomska fuzija je cjelovit proces koji stvara čistu električnu energiju. Upravo je dizajnirano srce takvog generatora, ali to za siromašnog pojedinca košta mnogo novca. Pojedinac nema toliko novca i vjerojatno od toga neće biti ništa. Srce generatora je specijalno dizajniran magnet. Taj magnet je utemeljen na višebrojnoj dvojnosti i isijava mnogo energije.

Hrvatska ima puna znanstvenika, ali ni jedan nema univerzalni izum. Znanstvenici su potrebni svakoj državim posebice ako joj nude univerzalne izume koji postaju univerzalni proizvodi jer se mogu prodavati diljem globusa. Tako rade velike američke firme i donose mnogo dobiti SAD-a. Kada se to dogodi, tek tada možemo govoriti o hrvatskoj znanosti koja doprinosi zapošljavanju, a preko toga i demografiji. Sve drugo su samo jadikovke umišljenih znanstvenika, lažljivih političara i zavedenog puka koji ne žele dobro svojoj državi i narodu.

Sjećate li se ''Sumameda'', ali ne znam tko je od njega najviše profitirao. Sigurno nisu izumitelji jer su sve nadzirali komunisti i udbaši.

 

Srećko Radović