Knjigu povjesničara  Stjepana Loze "Ideologija i propaganda velikosrpskoga genocida nad Hrvatima - projekt 'Homogena Srbija' 1941." objavila je splitska Naklada Bošković.

Recenzent knjige povjesničar Ivo Rendić-Miočević ističe kako Lozina knjiga zahvaća veći broj važnih pitanja i mijenja neke izgrađene paradigme o poziciji i ulozi Hrvata i Srba u događajima Drugoga svjetskog rata i povijesti 20. stoljeća.

 "Knjiga donosi pouzdan prikaz oblikovanja i plasmana lažne optužbe Hrvata za nepostojeći genocid nad Srbima do ljeta 1941., napominje Rendić -Miočević i ocjenjuje kako autor dokazuje da je kod takve djelatnosti riječ o strateškoj propagandi.

 To se, smatra recenzent, može odrediti kao važno znanstveno otkriće.

 Naglašava kako autor ocrtava portret Stevana Moljevića i prikazuje njegovu djelatnost od maldih dana do Drugoga svjetskog rata, u kojem je bio član Vrhovnoga zapovjedništva vojske Kraljevine Jugoslavije.

 Ocjenjuje kako je Moljević bio prepoznat kao najteži zločinac i glavni ideolog provedbe genocida nad Hrvatima. "U istraživanjima se velika pozornost daje rekonstrukciji konteksta i praćenju geneze događaja kojem se ne pristupa kao izoliranoj i statičnoj pojavi", ističe Rendić-Miočević i dodaje kako su analize interdisciplinarne, a pomoću kojih autor ispod debeloga sloja otkopava skrivenu povijest.

 Recenzent Zlatko Begonja smatra kako je knjiga vrijedan prilog promatranju povijesnih događaja iz razdoblja Drugoga svjetskog rata. "Djelo pogađa u srž problema i time pobuđuje dodatno zanimanje", piše Begonja. 

 Autor u uvodu podsjeća kako je ideja teritorijalnoga širenja srpske države i istrjebljenja nesrpskoga stanovništva na ciljanim prostorima razmatrana i ostvarivana djelovanjem srpske države. 

 "Ideja genocida nad Hrvatima rezultat je razvoja velikosrpske ideologije", piše Lozo i naglašava kako je ta ideja izložena u projektu "Homogena Srbija", što ga je u lipnju 1941. u pisanoj formi pustiou promet odvjetnik Stevan Moljević.

 Taj projekt u uvodnom dijelu, ističe Lozo, poziva na ekstremno proširenje Srbije čija bi zapadna granica išla crtom Virovitica - Karlovac - Karlobag.

 "Na tako zaposjednutom prostoru žurno bi se kao 'svršen čin' provela genocidna kampanja nad Hrvatima i nacionalnim manjinama kako bi Velika Srbija postala homogena država", podsjeća Lozo.

 Naglašava kako Moljević u uvodnom dijelu projekta uvodi izmišljenju optužbu o 'genocidnosti Hrvata', jer su, navodno, i u Prvom svjetskom ratu pa sve do lipnja 1941. išli "s planom za istrjebljenjem Srba".

 Ocjenjuje kako se radi o "temeljnoj frazi" tada dizajnirane velikosrpske propagande, koju istodobno iznosi i tzv. Valerijalnov memorandum Srpske pravoslavne crkve, a koju Lozo imenuje velikosprskom "strateškom klevetom Hrvata". 

 Knjiga  "Ideologija i propaganda velikosrpskoga genocida nad Hrvatima - projekt 'Homogena Srbija' 1941." (736 str.) podijeljena je na 12 poglavlja - veliksrpsko stanište Stevana Moljevića, osvajački i genocidni karakter "Homogene Srbije", promocija modela: strateška kleveta pa pokolj, politički i propagandni aspekti nesrpske pobune u Hercegovini u lipnju 1941., prilog za utvrđivanje egzaktinih podataka o stradanjima Srba u NDH do 23. lipnja 1941., "Homogena Srbija" - projekt srpskoga vojnog i političkog vodstva, izvođači radova, genocid na jadranskom pravcu, glavni četnički ideolog i šef propagande, neki prinosi za istraživanje ideologije genocida nad Srbima u NDH, patologija izroda u funkciji velikosrpskoga zločina te demisija četnika i tranzicija "Homogene Srbije".

 Na kraju knjige kao prilog objavljen je cjelovit tekst Projekta "Homogena Srbija" te izvori i literatura, kazalo slika i zemljovida, kazalo osobnih imena te sažetak na engleskom jeziku.

 Stjepan Lozo bio je dugogodišnji ravnatelj Hrvatskoga povijesnog muzeja u Splitu. Suautor je knjige "Zavjetni darovi pomoraca - makete brodova".

 

M.B.