Dubrovačka akademska slikarica, Ivana Jovanović Trostmann, suvremena je i zapažena hrvatska likovna umjetnica. Autorica je opsežnog i složenog opusa u kojem se ističe nekoliko nadahnutih ciklusa, od mrtvih priroda, krajobraza,sakralnih motiva, posebice niz slika s motivom anđela, većinom u ulju i akrilu, na platnu, srednjeg i većeg formata.

O motivu anđela, slikarica kaže:“Svi likovi anđela su izmišljeni ili su odrazi razmišljanja o anđeoskoj ljepoti...nježnosti i senzibilnosti..anđeli koji nas vraćaju na izvornost ljubavi Božje, ne u tjelesnosti nego čistoj duhovnoj bliskosti.“

Ili :“Oni nas u šutnji prate..uz nas su....zaštićuju i mole za nas da nastavimo kada padamo vjerujući u smisao ljubavi.“

O novim motivima anđela dodaje:

„Anđeo sigurnosti iako mio ne odustaje...prati....potvrđuje sav plan Božji ne dopuštajući sumnju....uporno izgrađujući nas i doprinoseći u zaloge truda koji ulažemo.“

„Anđeo nježnosti...pogleda mirnog i stabilnog iako s nježnošću prema nam jer zna da smo krhki....“

Profinjenim kolorističkim pristupom autorica definira i realizira svoje zamisli u ovom suptilnom ciklusu, naglašavajući bojom, životnost, optimizam, ljubav.

Ciklus anđela akademske slikarice Ivane Jovanović Trostmann ističe se u aktualnoj likovnoj produkciji svojom naglašenom emotivnosti.

 

Miroslav Pelikan