Hrvatska danas obilježava 27 godina od međunarodnog priznanja i 21 godinu mirne reintegracije Podunavlja.

Vatikanska diplomacija, kao prva u svijetu, još je 3. listopada 1991. godine objavila da radi na međunarodnom priznanju Hrvatske.

Hrvatsku je prvi priznao Island, 19. prosinca 1991. Istog dana je Njemačka objavila priznanje koje je međutim trebalo stupiti na snagu 15. siječnja 1992.

Vatikan je priznao Hrvatsku 13. siječnja, a San Marino 14. siječnja.

Dana 15. siječnja 1992. Hrvatsku je priznalo svih 12 tadašnjih članica Europske Unije, te još i Austrija, Kanada, Bugarska, Mađarska, Poljska, Malta, Norveška i Švicarska. Sljedećeg dana uslijedilo je priznanje još zemalja, a do kraja siječnja Hrvatsku su priznale 44 države.

Stoga se 15. siječnja obilježava kao spomendan - Dan međunarodnog priznanja Republike Hrvatske. Prvi hrvatski predsjednik  dr. Franjo Tuđman tada je poručio.

-Priznajući Hrvatsku Europa je osvjedočila i sebe u ovom novom dobu demokracije i samoodređenja naroda. Hrvatska, svoja i suverena, neće iznevjeriti svoju Europu i slobodan svijet - poručio je tada Tuđman.

Hrvatska i SR Jugoslavija sklopile su Sporazum o normalizaciji odnosa, koji je uključivao uzajamno priznanje, 23. kolovoza 1996., a uspostavile su diplomatske odnose 9. rujna iste godine.

 

M.M.